Nieuws

Meer zelftesten nodig in de zomerperiode?

Heeft jouw school ook in de zomerperiode zelftesten voor onderwijspersoneel of leerlingen nodig? Bijvoorbeeld examens in de zomerperiode voor vso-leerlingen of het organiseren van een zomerschool. Geef de behoefte van jouw school dan door in de aanvraagmodule van het ministerie van OCW.

De deadline hiervoor is woensdag 23 juni 11.00 uur. De testen zullen dan in de periode van maandag 28 juni tot en met 9 juli worden geleverd.

Testen na de zomerperiode

Het aantal coronabesmettingen daalt en de ontwikkelingen gaan de goede kant op. Al het personeel in het primair onderwijs is na de zomer, indien men dat wil, volledig gevaccineerd. Preventief testen is daarom niet meer nodig. Scholen in het po vangen daarom na de zomerperiode geen zelftesten meer. In het voortgezet speciaal onderwijs kunnen leerlingen zichzelf bij een besmetting in de klas testen. Voor komend schooljaar vraagt het kabinet aan scholen in het vso zich voor te bereiden op het risicogericht testen van leerlingen. Het ministerie van OCW zorgt ervoor dat dat scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs leerlingen aan het begin van de vakantie vier extra testen meegeven zodat zij zich ook voor aanvang van het nieuwe schooljaar (preventief) kunnen testen. Zo kunnen nieuwe besmettingen worden beperkt.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten