Nieuws

Geen onderwerpen controversieel verklaard voor het primair onderwijs

In een extra procedurevergadering van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is besloten om drie onderwerpen controversieel te verklaren. Geen van deze onderwerpen heeft betrekking op het primair onderwijs. Controversiële onderwerpen worden tot het aantreden van een nieuw kabinet niet in de Kamer behandeld.

Eerder besliste de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid al dat het kinderopvangdossier niet controversieel wordt verklaard. De PO-Raad toont zich voorstander van een beperkte lijst met controversiële onderwerpen, vanwege de grote opgaven voor de sector en de noodzaak om hier vooruitgang op te boeken.

De lijst met controversiële onderwerpen staat niet vast. Elke fractie kan tijdens een procedurevergadering voorstellen om een onderwerp aan de lijst toe te voegen of te schrappen.

Op dinsdag 12 september stemt de Tweede Kamer over de volledige lijst met controversiële onderwerpen die door de commissies zijn aangedragen. 

Tweede Kamer legen stoelen

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten