Nieuws

Scholen blijven open, aanvullende maatregelen nodig

Het kabinet heeft besloten dat scholen openblijven. Wel zijn er aanvullende maatregelen nodig om de scholen verantwoord open te houden. Zo zijn kinderen met milde verkoudheidsklachten niet meer welkom op school en is het dringende advies voor onderwijspersoneel en leerlingen in de bovenbouw om twee keer per week een zelftest te doen. Deze maatregelen gaan in vanaf a.s. maandag en gelden in ieder geval drie weken. De PO-Raad vindt het goed dat onderwijs doorgang kan vinden omdat samen met klasgenoten naar school gaan cruciaal is voor de ontwikkeling van kinderen.  

Voorzitter van de PO-Raad Freddy Weima: ,,Ik ben blij dat het kabinet heeft besloten dat scholen open kunnen blijven. Eerder hebben we gezien dat schoolsluitingen negatieve gevolgen hebben voor kinderen. Niet alleen vanwege mogelijke leervertraging, maar ook omdat er zorgen zijn over hun welzijn. Dat neemt niet weg dat we begrijpen dat scholen zich in een ongelooflijk ingewikkelde situatie bevinden waarbij het onontkoombaar is dat klassen tijdelijk thuis zitten en er soms hele scholen tijdelijk dicht gaan. De aangescherpte maatregelen vragen ook weer veel van de scholen en hun medewerkers, die zich soms zorgen maken over hun gezondheid. Het is continu schakelen en er ligt veel op het bord van onderwijspersoneel.  Ik heb daar diep respect voor en waardeer de tomeloze inzet.’’  

Aanvullende en aangescherpte maatregelen 

  • Dringend advies om looproutes op school in te stellen, gespreide pauzetijden te hanteren en leerlingen te cohorteren (in groepjes in te delen). Als de cohortering invloed heeft op de reguliere onderwijstijd, stem dat dan op tijd af met je kinderopvangpartner.  

  • Leerlingen komen zoveel mogelijk zelf naar school. Bij jonge kinderen is dit natuurlijk niet mogelijk, zij worden dan maximaal door één ouder/verzorger naar school gebracht.  

  • Dringend advies voor onderwijspersoneel en leerlingen in de bovenbouw van het po, so, sbo (groep 6 t/m 8) en leerlingen in het vso om twee keer per week een zelftest te doen. Dit geldt zowel voor personeelsleden en leerlingen die immuun of niet immuun zijn. Scholen kunnen de zelftesten voor personeel hier aanvragen, met betrekking tot de levering van zelftesten van leerlingen worden scholen en  schoolbesturen in de loop van de week geinformeerd door het ministerie van OCW. 

  • Dringend advies voor leerlingen vanaf groep 6 om mondkapjes te dragen in de gangen. Voor onderwijspersoneel is het dragen van een mondkapje in de gangen verplicht. In de klas mag het mondkapje af. 

  • Kinderen onder de twaalf jaar blijven bij milde klachten (ook bij snottebellen) thuis. In het voortgezet speciaal onderwijs geldt een plicht voor het dragen van mondkapjes in de gangen (met uitzondering van leerlingen waarbij dit niet mogelijk is).  

  • De maatregelen gelden voor een periode van drie weken en gaan a.s. maandag 29 november in. Mochten scholen meer tijd nodig hebben om de maatregelen door te voeren, dan is die ruimte er.  

Bescherming onderwijspersoneel 

Samen met andere onderwijsorganisaties stuurde de PO-Raad een brief naar de ministers van OCW en VWS waarin zij aandacht vragen voor de bescherming van onderwijspersoneel. De onderwijsorganisaties vragen het kabinet te kijken naar de mogelijkheid om onderwijsgevend personeel waarbij de tweede vaccinatie langer dan een half jaar geleden is gegeven – na het zorgpersoneel – met voorrang in aanmerking te laten komen voor een boosterprik.  

Protocollen 

De PO-Raad gaat zo snel mogelijk aan de slag met de actualisering van de protocollen. Hierin zijn we afhankelijk van de publicatie van het servicedocument corona van het ministerie van OCW. Ook vindt er altijd afstemming met de vakbonden en onderwijs- en ouderorganisaties plaats. De PO-Raad publiceert de nieuwe protocollen en Q&A’s begin volgende week op lesopafstand.nl. We houden je hiervan via de website op de hoogte.  

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten