Nieuws

Schoolbesturenopdekaart.nl nu met data Inspectiekaders

Schoolbesturenopdekaart.nl is de benchmark voor schoolbesturen in het primair- en voortgezet onderwijs. Onlangs is de website uitgebreid met de inspectiekaders van de Inspectie van het Onderwijs van het kwaliteitsgebied Besturing, kwaliteitszorg en ambitie (BKA). Via de website kunnen schoolbesturen nu makkelijk hun beoordelingen vergelijken met anderen, om zo van elkaar te leren en hun beleid aan te scherpen. 

De Inspectie beoordeelt in BKA1 hoe het bestuur de besturing en randvoorwaarden opzet aan de hand van een onderwijsvisie met duidelijke ambities en doelen. BKA2 richt zich op de uitvoering: hoe realiseert het bestuur de visie, ambities en doelen en welke kwaliteitscultuur heerst daarbij? BKA3 onderzoekt ten slotte hoe het bestuur evalueert, verantwoording aflegt, reflecteert op resultaten en in gesprek gaat. Dankzij deze nieuwe toevoeging aan Schoolbesturenopdekaart.nl kunnen onderwijsorganisaties hun boordelingen bekijken en vergelijken met anderen. Bijvoorbeeld op basis van leerlingaantallen of vestigingen, maar ook met besturen in dezelfde provincie, gemeente en/of plaats. 

Deze Inspectiekaders zijn de eerste indicator voor het hoofdstuk Onderwijs op Schoolbesturenopdekaart.nl. Naast de inspectiekaders geeft de website Schoolbesturenopdekaart.nl ook inzicht in:

  • Het profiel van het schoolbestuur: aantal vestigingen, leerlingen en medewerkers
  • De samenstelling van het personeelsbestand (o.a. leeftijd, man/vrouw, ziekteverzuim)
  • Financiële continuïteit en resultaat
  • Huisvestingsgegevens

De website is voor iedereen toegankelijk. Als schoolbestuur is het mogelijk om toelichting te geven op de cijfers van jouw schoolorganisatie. 

Ben je onderdeel van een schoolbestuur? Log hier in om een toelichting te schrijven. 

Lees op de website van de Inspectie meer over de BKA-kaders.


 

sbodk2

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten