Nieuws

Schoolorganisaties gaan zich voorbereiden op de vereenvoudiging van de bekostiging

Vanaf 1 januari 2023 wordt het primair onderwijs bekostigd op een nieuwe, vereenvoudigde manier. Schoolorganisaties zullen zich hier in 2022 op voorbereiden. De PO-Raad ondersteunt schoolorganisaties daarbij middels de publicatie van brochures, handreikingen, tools, Q&A’s, informatiebijeenkomsten en het organiseren van een digitaal, tweewekelijkse technisch vragenhalfuurtje. Het eerste vragenuurtje vindt plaats op 26 januari (11.00-11.30 uur), waarna deze om de twee weken, op hetzelfde tijdstip zal plaatsvinden.

De bijeenkomsten vinden voorlopig alleen online plaats via Teams. Aanmelden is niet nodig. Deelnemen kan via deze link: Click here to join the meeting

Bij het vragenhalfuurtje zullen ook beleidsmedewerkers van OCW aanschuiven. Het vragenhalfuur is voor een ieder (bestuurders, schoolleiders, controllers, financieel stafmedewerkers, MR leden, leraren, intern toezicht, etc.) die uitvoeringsvragen heeft in het kader van de voorbereiding op de vereenvoudiging van de bekostiging.  

Heb je een specifieke vraag die je graag behandeld wil zien, dan kun je die van tevoren mailen naar vereenvoudiging@poraad.nl.  Wil je alleen online aanschuiven zonder een specifieke vraag? Dat mag ook.

Voor zover de vragen die behandeld zijn in deze vragenhalfuurtjes niet als zijn opgenomen in de Q&A’s, dan worden deze na afloop van de sessie alsnog verwerkt,  zodat ze beschikbaar komen voor iedereen.

Voor meer informatie over de vereenvoudiging van de bekostiging kun jij kijken op de themapagina.

Banner financiën

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten