Nieuws

Subsidie beschikbaar voor gezond en duurzaam schoolgebouw

De overheid stelt vanaf vandaag een subsidie beschikbaar waarmee schoolbesturen extern advies kunnen inhuren voor verduurzaming van hun schoolgebouwen. De subsidie bedraagt 50 procent van de advieskosten, tot een maximum van € 3.500. Hiervan kunnen 150 schoolbesturen gebruikmaken.

Aandacht voor een gezond en duurzaam schoolgebouw is essentieel voor een prettig leer- en werkklimaat voor leerlingen en leerkrachten. Schoolbestuurders willen zich hiervoor inzetten, maar weten niet altijd waar ze moeten beginnen. Door middel van de subsidieregeling kunnen zij nu met behulp van een extern adviseur daadwerkelijk aan de slag met een gezond en duurzaam gebouw.

Green Deal Scholen

De subsidieregeling is onderdeel van de Green Deal Scholen die bijdraagt aan duurzame groei zoals afgesproken in het Nationaal Energie-Akkoord. De Green Deal Scholen is een samenwerking tussen de PO-Raad, VO-raad, gemeenten, milieuorganisaties, huisvestingsdeskundigen en verschillende ministeries. De Green Deal Scholen wil schoolbesturen én gemeenten een helpende hand toesteken door kennis te bundelen en scholen op weg te helpen in de stappen die zij kunnen nemen. De Green Deal Scholen doet dit onafhankelijk en berekent hiervoor geen kosten. De Green Deal Scholen heeft een helpdesk om scholen op weg te helpen en biedt via haar kennisportal Greendealscholen.nl onderzoeken, praktijkvoorbeelden en achtergrondinformatie aan.

Aanmelden voor de subsidie

Via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.