Nieuws

Tweede ronde subsidieregeling ventilatie gepubliceerd

De zogenaamde SUViS-regeling voor de verbetering van ventilatie op scholen is gepubliceerd in de Staatscourant. Aanvragen kunnen worden gedaan van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022. De subsidieregeling kent een aantal knelpunten en is geen oplossing voor de aanpak van slechte en verouderde schoolgebouwen. 

Het subsidieplafond wordt hiermee met 100 miljoen euro opgehoogd naar 200 miljoen euro. Hier hadden Tweede Kamerleden Liza Westerveld (GroenLinks) en Attje Kuiken (PvdA) op aangedrongen via een motie. Minister Arie Slob heeft vorig jaar 360 miljoen euro toegezegd voor de verbetering van ventilatie op scholen. De regeling waarmee de laatste 160 miljoen euro beschikbaar komt, wordt nog uitgewerkt.

De belangrijkste punten van deze subsidieregeling op een rij:

  • Alle 238 aanvragen die afgewezen waren doordat de oorspronkele SUViS-regeling uitgeput was, kunnen nu toegekend worden, mits ze aan de aanvraagvoorwaarden voldoen.
  • Aanvragen kunnen worden gedaan tussen 1 oktober 2021 en 31 januari 2022.
  • De uitvoeringstermijnen worden verlengd op aandringen van de  PO-Raad, ook voor aanvragers van de eerste ronde van de subsidieregeling. Schoolbesturen gaven aan dat de start- en einddatum voor de uitvoering van de projecten niet haalbaar waren. De uitvoering van projecten moeten voor 1 augustus 2022 starten en voor 1 september 2024 afgerond zijn.
  • Het Rijk financiert 30% van de kosten, schoolbesturen en gemeenten moeten zorgdragen voor de overige 70%.
  • De subsidieregeling is alleen gefocust op ventilatie

Meer informatie over de regeling vind je hier.

Kritiek PO-Raad op de regeling

De subsidieregeling ventilatie is mooi voor schoolbesturen en gemeenten waarbij er al plannen gemaakt waren die aansluiten bij de SUViS-regeling. De PO-Raad vind het jammer dat de regeling alleen inzetbaar is voor ventilatie en flankerende energiebesparende maatregelen, terwijl een integrale aanpak van schoolgebouwen nodig is, waarbij er bijvoorbeeld ook aandacht is voor duurzaamheid, temperatuur of akoestiek. De sectororganisatie pleit er bovendien voor dat er recht wordt gedaan aan de uitkomsten van het IBO Onderwijshuisvesting. Ook blijft de cofinanciering een heikel punt: voor veel gemeenten en schoolbesturen is het financieren van 70% van de kosten vaak niet haalbaar. De laatste 160 miljoen euro die via de SUViS-regeling beschikbaar komt, moet volgens de PO-Raad worden ingezet voor de integrale aanpak van slechte schoolgebouwen.

Tips
Wil je een aanvraag doen voor de subsidieregeling ventilatie? Laat je aanvraag dan eerst toetsen door Ruimte-OK, hierbij krijg je gratis feedback om je plan nog beter te maken. Ruimte-OK organiseert ook een aantal webinars over ventilatie op school
Wij hebben ook een aantal tips voor het doen van een aanvraag. De laatste richtlijnen op het gebied van ventilatie kun je vinden op lesopafstand.nl 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten