Nieuws

Doorrekeningen CPB: “Het primair onderwijs komt er bekaaid af”

Het Centraal Cultureel Planbureau (CPB) heeft dit jaar acht verkiezingsprogramma’s doorgerekend: VVD, D66, GL-PvdA, CDA, CU, Volt, JA21 en SGP. Onder de streep willen de VVD en het CDA bezuinigen op het onderwijs en willen alle andere partijen investeren, waarvan Volt, D66 en GL-PvdA het meest. Ook het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft de verkiezingsprogramma’s geanalyseerd en deze analyse laat zien dat onderwijs bepalend is voor bestaanszekerheid, kansengelijkheid en zowel slachtoffer als de oplossing is voor de tekorten op de arbeidsmarkt.  

Freddy Weima, voorzitter van de PO-raad, onderstreept het belang van onderwijs bij deze drie maatschappelijke thema’s en maakt zich tegelijkertijd zorgen als hij de doorrekeningen van het CPB ziet: ‘In eerste instantie lijken de plaatjes positief, maar als je beter kijkt komt het primair onderwijs er bekaaid af. Zo zijn er helaas maar een paar partijen die geld uit willen trekken voor het oplossen van de tekorten in het primair onderwijs, terwijl dit toch echt een levensgroot probleem is. Ook onderwijshuisvesting wordt door een enkeling genoemd, maar ook daar geldt dat we er met een beetje geld niet zijn. Dit terwijl ook het SCP erkent dat het onderwijs onder druk staat.’  

Urgentie wordt niet gevoeld

De wat grotere investeringen die de partijen doen illustreren volgens Weima dat de urgentie van de situatie in het primair onderwijs nog niet goed wordt gevoeld. ‘Er zijn partijen die geld uittrekken voor subsidies voor schoolmaaltijden. Een nobel streven, maar ook een extra opdracht voor het primair onderwijs, terwijl de focus zou moeten liggen op basisvaardigheden, de bredere vorming van alle kinderen, op extra bevoegde leraren en goede schoolgebouwen.’  

Meer structurele financiering, minder subsidies

Weima vindt het goed om te zien dat er een paar partijen kiezen voor extra structurele investeringen in de lumpsum. Ook het afschaffen van subsidies kan hij ondersteunen. ‘Het is wel belangrijk dat dit geld dan niet verdwijnt uit het primair onderwijs, maar terechtkomt in de basisfinanciering, anders ben je als partij gewoon aan het bezuinigen.’  

Werk aan de winkel

Tot de verkiezingen is het van groot belang om de situatie in het onderwijs onder de aandacht te brengen bij politici. Weima: ‘Er is veel aan het veranderen in het politieke landschap, aan de ene kant kan dat positief zijn, maar er vertrekken ook veel politici met veel kennis over het onderwijs. Wij zullen de komende tijd hard ons best doen om politici goed te laten zien waar de problemen, maar ook vooral de oplossingen liggen. Er is dus genoeg werk aan de winkel.’  

Bekijk het overzicht van alle voorgestelde intensiveren en ombuigingen per partij

geld en cijfers

Downloads

Overzicht van voorgestelde intensiveringen en ombuigingen in het onderwijs, 13 november 2023
PDF, 219.02 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten