Nieuws

Veel waardering voor onderwijssector in debat Tweede Kamer

De Tweede Kamer debatteerde gisteren met onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven over de maatregelen in het onderwijs als gevolg van het coronavirus. Een breed scala aan onderwerpen passeerde de revue, zoals les op afstand, examinering in het voortgezet speciaal onderwijs en de veiligheid van medewerkers en leerlingen. Gemene deler in het debat was de waardering voor de hele onderwijssector.

Zowel de ministers als de Kamerfracties spraken hun waardering uit voor het werk dat de gehele sector de afgelopen weken gedaan heeft. Ook benadrukten verschillende fracties dat zij het belangrijk vinden dat docenten, schoolleiders en andere onderwijsprofessionals de komende weken tijd, ruimte en vertrouwen krijgen om het primair onderwijs weer op te starten.

De partijen dienden tijdens het debat verschillende moties in. Bijvoorbeeld over het benutten van ervaringen met afstandsonderwijs voor de aanpak van thuiszitters, en het verkrijgen van een VSO-diploma op basis van behaalde schoolresultaten. Deze moties en het debat zijn te vinden op de website van de Tweede Kamer. De Kamer stemt op woensdag 6 mei over de ingediende moties.

Voorafgaand aan het debat, stuurde de PO-Raad een brief naar de Tweede Kamer met ervaringen en wensen voor de komende periode. De thema’s in deze brief kwamen naar voren uit ledenpeilingen, belrondes en diverse gesprekken met de helpdesk, en werden vrijwel allemaal besproken tijdens het debat. De PO-Raad houdt je op de hoogte van de stemmingsuitslagen en de gevolgen voor het onderwijs.

Kijk het debat terug of lees het stenogram.