Nieuws

Groot tekort aan accountants in het onderwijs

Verschillende schoolbesturen en samenwerkingsverbanden kunnen geen accountant vinden. Om dit probleem op te lossen, is er een werkgroep (bestaande uit VO-raad, PO-Raad, accountantskantoren, administratiekantoren, OCW, DUO en de Inspectie van het Onderwijs) bijeengekomen.

De werkgroep constateert enerzijds een dalend aantal (onderwijs)accountants. De instroom van accountantsopleidingen op de hogescholen en universiteiten loopt al een aantal jaren terug. 
De krapte zorgt ervoor dat accountantskantoren eerder kiezen voor grotere onderwijsinstellingen als (nieuwe) klant. 

Anderzijds constateert de werkgroep steeds meer controle- en verantwoordingslasten. De druk op het jaarverslag proces is dit jaar verder opgehoogd door OCW als gevolg van de aanpassing van de beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen.

De noodzaak is groot om gezamenlijk te werken aan oplossingen. Gezien structurele aanpassingen vaak een lange doorlooptijd hebben, wordt er gelijktijdig gezocht naar oplossingen voor de korte termijn. Wij streven ernaar begin volgend jaar hier meer over te informeren.

Heb je als schoolbestuur of samenwerkingsverband tot op heden nog geen accountant gevonden? Mail ons!

Wij zijn ook benieuwd naar de ervaringen van schoolbesturen die voor de controle van 2023 alsnog een accountantskantoor hebben gevonden. Via een vragenlijst zullen wij deze schoolbesturen binnenkort vragen inzicht te geven in het aanbestedingsproces.

Accountant, cao-onderhandelingen

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten