Nieuws

Verenigingscommissies gaan uitdagingen in de sector te lijf

,,Het is belangrijk om te laten zien dat wat wij gister hebben gedaan, morgen bijdraagt aan de ontwikkeling van onze leerlingen”, zo trapt Jasmijn Kester, voorzitter van de verenigingscommissie Kwaliteit af. Op de startbijeenkomst van de verenigingscommissies waren zo’n zestig leden aanwezig.


De commissies Kwaliteit, Onderwijskansen en Arbeidsmarkt en Arbeidszaken buigen zich de komende jaren over de uitvoering van de Strategische Agenda. Ook geven zij, gevraagd en ongevraagd, advies aan het bestuur van de PO-Raad rondom deze drie thema’s. 

Sterke vereniging

Freddy Weima, voorzitter PO-Raad benadrukte het belang van de verenigingscommissies: ,,We hebben als vereniging veel kennis in huis. Via de verenigingscommissies willen we dit beter bij elkaar brengen. Leren van elkaar, gezamenlijk ideeën ontwikkelen én als vereniging sterker worden. Zo werken we samen aan goed onderwijs voor ieder kind.”

,,Als onderwijs alleen kunnen we het vraagstuk rondom kansengelijkheid niet oplossen, maar er wel echt een steen aan bijdragen”, aldus Bianca Poede, voorzitter van de verenigingscommissie Onderwijskansen. Daarom richten wij ons op de vraag hoe we ons onderwijs inclusiever en passender maken en we kinderen meer kansen bieden om zichzelf te ontwikkelen”. 

Het verstevigen van de kwaliteit en kansengelijkheid kan natuurlijk niet zonder voldoende en goed onderwijspersoneel. ,,Onderwijsprofessionals zijn ons menselijk kapitaal, daarom is het des te belangrijker dat wij een aantrekkelijk werkgever zijn in alle facetten”, aldus Henk ter Wee, voorzitter van de verenigingscommissie Arbeidsmarkt en Arbeidszaken.

De toon zetten

Ook interim vicevoorzitter PO-Raad Chris van Meurs sprak zijn verwachtingen uit: ,,Er speelt nogal wat, we zullen meer dan in het verleden de toon moeten zetten en meer agendasettend moeten zijn. Het is van belang dat de sector gehoord wordt, ik heb dan ook torenhoge verwachtingen van de verenigingscommissies en kijk uit naar hun plannen op de komende ALV.”  

Plannen uitwerken

De komende periode gaan de verenigingscommissies aan de slag met hun plannen. Aan energie en enthousiasme ontbreekt het niet. Sommige deelnemers deelden ook hun eigen ervaringen, bijvoorbeeld over het opgroeien in een kansarm gezin of lage verwachtingen van leraren tijdens hun jeugd. Een ding hebben alle leden gemeen: zij willen bijdragen aan goed onderwijs, gelijke kansen én goed werkgeverschap. 

Benieuwd wie er nog meer deelnemen aan de verenigingscommissies? Bekijk het overzicht.
 

 

foto van schoolbesturen op de bijeenkomst

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten