Ondersteuningstraject

Opzet Samen naar School klas

Steunpunt Passend Onderwijs
T/m augustus 2023
Geen extra kosten
Interessant voor
Schoolbestuurders
Schoolleiders
Organisator
PO-Raad

Wil je als school graag mogelijkheden bieden aan kinderen die nu nog buiten het regulier onderwijs vallen? En ben je bezig met de opzet van een 'Samen naar School klas'? Maak dan gebruik van het kortdurende ondersteuningstraject op maat van het Steunpunt Passend Onderwijs. 

Het komt geregeld voor dat kinderen in zorginstellingen en ernstig (meervoudig) beperkte kinderen niet naar een reguliere basisschool kunnen. Vaak zijn zij echter wel degelijk in staat tot het volgen van (kleine stappen in) onderwijs. Ook zijn er leerlingen in het gespecialiseerd onderwijs die dichter bij huis naar school zouden kunnen en willen. 

Een 'Samen naar School klas' kan dan een oplossing bieden. Een Samen naar School klas is een aangepast klaslokaal voor kinderen met een beperking binnen of vlakbij een gewone buurtschool. In hun eigen klas krijgen ze een ontwikkelingsaanbod op maat, met alle zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. De kinderen van de reguliere school doen geregeld mee aan de activiteiten. In het kader van inclusief onderwijs zijn inmiddels ruim vijftig Samen naar School klassen gestart.

Ook een Samen naar School klas?  

In de periode januari tot en met augustus 2023 biedt het Steunpunt Passend Onderwijs een traject voor kortdurende ondersteuning aan bij de opzet van een Samen naar School klas binnen je school. Je krijgt advies of begeleiding om een stap verder te komen of je wordt in verbinding gebracht met vergelijkbare initiatieven. Het ondersteuningsteam bestaat uit medewerkers van De Stichting het Gehandicapte Kind en adviseurs van BMC en OOG. Aan dit (gesubsidieerde) traject zijn geen kosten verbonden. 

Meer weten of interesse? 

Wil je graag meer informatie of heb je interesse om deel te nemen aan het ondersteuningstraject bij een Samen naar School klas? Stuur dan een mail naar de Helpdesk Steunpunt Passend Onderwijs helpdeskpassendonderwijs@povosi.nl. We helpen je graag verder! 

Steunpunt Passend Onderwijs 

Het Steunpunt Passend Onderwijs (SPO) van de PO-Raad en VO-raad ondersteunt scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs met de uitvoering van passend onderwijs en het nemen van stappen richting inclusiever onderwijs.

Steunpunt Passend Onderwijs