Passend onderwijs voor schoolbesturen en samenwerkingsverbanden

Scholen en schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van passend onderwijs. Zij moeten maatwerk kunnen bieden. 

Zoek je ondersteuning of informatie over de vormgeving van passend onderwijs? Kijk dan eens bij het Steunpunt Passend Onderwijs, een samenwerking van de PO-Raad en VO-raad. 

Meisjes met gehoorapparaat

Doorontwikkelen passend onderwijs 

Veel scholen in het (v)so, sbo en regulier onderwijs werken aan mogelijkheden om hun aanbod te combineren en in samenhang vorm te geven, op weg naar meer inclusief onderwijs. Dat is wat de PO-Raad betreft de stip op de horizon. Op de korte termijn moeten de weeffouten in wet- en regelgeving worden aangepast, maar zonder dat de organisatie van passend onderwijs structureel verandert: passend onderwijs moet doorontwikkelen binnen de bestaande structuren.