Passend onderwijs voor schoolbesturen en samenwerkingsverbanden

Scholen en schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van passend onderwijs. Zij moeten maatwerk kunnen bieden. 

Zoek je ondersteuning of informatie over de vormgeving van passend onderwijs? Kijk dan eens bij het Steunpunt Passend Onderwijs, een samenwerking van de PO-Raad en VO-raad. 

Meisjes met gehoorapparaat

Doorontwikkelen passend onderwijs 

Veel scholen in het (v)so, sbo en regulier onderwijs werken aan mogelijkheden om hun aanbod te combineren en in samenhang vorm te geven, op weg naar meer inclusief onderwijs. Dat is wat de PO-Raad betreft de stip op de horizon. Op de korte termijn moeten de weeffouten in wet- en regelgeving worden aangepast, maar zonder dat de organisatie van passend onderwijs structureel verandert: passend onderwijs moet doorontwikkelen binnen de bestaande structuren.

Zelf aan de slag

Handzame tips, tools en meer

Doe het samen

Lees verhalen uit de praktijk en kom in contact met elkaar

Inclusief onderwijs in de praktijk (OCW)

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten

Actueel