Nieuws

Handreiking voor uitwisseling gegevens tussen kinderopvang en het primair onderwijs

Een goede overdracht van informatie tussen de kinderopvang en het primair onderwijs is belangrijk voor de kwaliteit van de doorlopende ontwikkellijn van kinderen. Maar welke gegevens mogen scholen en kinderopvang onderling met elkaar delen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? En aan welke eisen moet deze gegevensuitwisseling voldoen? Om kinderopvangorganisaties en besturen in het primair onderwijs te ondersteunen is er een handreiking ontwikkeld.

Over de handreiking

De handreiking is ontwikkeld door Kennisnet in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een aantal leden van de PO-Raad en enkele kinderopvang- en onderwijsorganisaties hebben meegewerkt aan de totstandkoming. De handreiking biedt handvatten om, conform de eisen van de AVG, afspraken te maken tussen kinderopvang en het basisonderwijs.

Handreiking helpt, maar structurele oplossing is nodig

De PO-Raad hecht veel waarde aan een optimale bescherming van de privacy van kinderen en medewerkers. In de dagelijkse onderwijspraktijk ziet de sectororganisatie dat het soms onnodig knelt. Dit komt nog meer tot uiting binnen een Integraal Kindcentrum (IKC), waar naast regels omtrent privacy, ook andere wetgeving de onderlinge samenwerking in de weg staat. 

Daarom pleit de PO-Raad voor:

  • Ruimte in wet- en regelgeving om de samenwerking tussen verschillende sectoren beter vorm te kunnen geven, bijvoorbeeld als het gaat om het uitwisselen van gegevens.
  • Een basisvoorziening voor alle kinderen, als recht om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. 

Meer informatie?

Download de handreiking

Let op
Basisscholen en organisaties voor kinderopvang zijn ieder voor zich verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die zij beheren en verwerken. Dit betekent dat hun administraties van elkaar gescheiden moeten zijn, ook als ze hetzelfde administratiesysteem gebruiken omdat ze een IKC vormen. Het voeren van één administratie voor zowel de kinderopvang als de school is niet toegestaan in het kader van de AVG. De reden daarvoor is dat verantwoordelijkheden niet meer onderscheiden kunnen worden. De school kan echter geen verantwoordelijkheid nemen voor de kindgegevens van de opvang en vice versa. Bovendien leidt een gecombineerde administratie tot andere praktische problemen, bijvoorbeeld op het gebied van toegang tot digitale leermiddelen.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten