Nieuws

Informatiebeveiliging en privacy: hoe staat jouw school ervoor?

Sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is er veel veranderd op het gebied van informatiebeveiliging en privacy (IBP). Om een goed beeld te krijgen van hoe het funderend onderwijs er op het gebied van IBP voor staat, wordt voor de tweede keer de Monitor IBP afgenomen.

Alle Bestuurders, schoolleiders, stafmedewerkers en leraren kunnen aan de Monitor (IBP) deelnemen. Dit kan tot en met 31 oktober. Deelname is volledig anoniem en duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. Naast de actuele stand van zaken over IBP in het funderend onderwijs, wordt ook naar de ondersteuningsbehoefte van scholen gevraagd. Scholen die deelnemen kunnen, indien gewenst, een overzicht van de eigen school afgezet tegen de landelijke resultaten ontvangen. 

Vul de Monitor IBP in.

Meer informatie

Behoefte aan meer informatie of vragen over de Monitor IBP? Neem contact op met ibp@kennisnet.nl 

De Monitor IBP is een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, Kennisnet en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten