Nieuws

Minister Slob stelt 3,8 miljoen extra ter beschikking voor devices

Minister Arie Slob (onderwijs) trekt 3,8 miljoen euro extra uit om leerlingen te ondersteunen die thuis lessen volgen maar hiervoor geen laptop of tablet tot hun beschikking hebben. Daarmee kunnen volgens OCW 11.500 leerlingen worden ondersteund. Eerder kregen ruim 6800 leerlingen een device via SIVON. Op aanraden van de sectorraden, zal SIVON ook deze keer de devices aanschaffen en verdelen. 

Het ministerie verwacht dat alle ingediende aanvragen worden ingewilligd. Veel schoolbesturen hebben inmiddels zelf al een oplossing gevonden door devices van de school uit te lenen of hebben hulp gekregen van leveranciers, het bedrijfsleven of de gemeente. Voor scholen waar dit niet mogelijk is, kan SIVON nu weer bijspringen. De minister heeft in overleg met de sectorraden besloten schoolbesturen te vragen een eigen bijdrage te leveren van 25 procent. Door de eigen bijdrage verwachten we alle aanvragen voor devices te kunnen honoreren. Daarnaast is tussen alle betrokkenen afgesproken dat alle nog openstaande aanvragen voor AZC- en ISK-leerlingen en van Caribisch Nederland volledig worden gehonoreerd, zonder eigen bijdrage van het bestuur. 

De PO-Raad is blij dat SIVON met het extra bedrag weer aan de grote vraag aan devices kan voldoen. Het blijft voor ons belangrijk dat alle leerlingen een device hebben, nu het primair onderwijs les in de klas en les op afstand combineert.