Nieuws

Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy van start

Informatiebeveiliging en privacy (IBP) is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden in het onderwijs. Omdat IBP ook ingewikkelde materie kan zijn, helpt het om samen te werken en onderling kennis te delen. Daarom lanceren Kennisnet, SIVON, de VO-raad en PO-Raad binnenkort het Netwerk Informatiebeveiliging en privacy. Op 25 maart is de startbijeenkomst, aanmelden is vanaf nu mogelijk. 

Het Netwerk IBP is voor iedereen die zich op school bezighoudt met IBP, van schoolbesturen tot functionarissen gegevensbescherming (FG’s). Deelnemers aan het netwerk kunnen zich aansluiten bij een online community, werkgroepen en netwerkbijeenkomsten. Het uitwisselen van kennis, ervaringen en ideeën staat centraal. Binnen het netwerk IBP zullen ook DPIA’s worden uitgevoerd en gedeeld. Het netwerk is van de deelnemers zelf. Kennisnet, SIVON, PO-Raad en VO-raad bieden expertise en ondersteuning. 

Programma startbijeenkomst 

Op de startbijeenkomst trappen we af met een actueel thema: DPIA's (Data Protection Impact Assessment). Deelnemers krijgen meer inzicht over hoe een DPIA uitgevoerd kan worden en welke kennis er opgedaan is naar aanleiding van de DPIA's op Google, Microsoft en leerlingadministratiesystemen. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op welke IBP-acties er zijn blijven liggen na een jaar les op afstand, en worden er tips gegeven zodat scholen weer verder kunnen. 

Meer info en aanmelden?

De startbijeenkomst vindt online plaats op 25 maart, van 15.00 tot 17.00 uur. Lees meer over het programma en aanmelden. Wil je deelnemen aan het netwerk? Vanaf 25 maart is aanmelden mogelijk.