Nieuws

Nieuwe tool helpt scholen bij verdere professionalisering ICT-omgeving

Een veilige omgeving voor leerlingen, leraren, schoolleiders en bestuurders is onmisbaar voor het onderwijs. Dat vraagt ook om een ICT-omgeving die veilig, betrouwbaar, toegankelijk en van hoge kwaliteit is. Schoolorganisaties hebben hierin een grote verantwoordelijkheid. De nieuwe tool ‘Inzicht in ict-voorwaarden’ geeft scholen een integraal beeld van welke voorwaarden er zijn voor een goed georganiseerde ICT-inzet en hoe de school er op dat moment voor staat.  

De tool ‘Inzicht in ICT-voorwaarden’ sluit goed aan op het eerder deze maand verschenen adviesrapport Regie op ICT. “Eigenlijk is regie nemen op ICT gewoon goed besturen”, zegt Frits Hoekstra, bestuurder van SCOPE scholengroep en lid van de adviesgroep Regie op ICT. Als bestuur je verantwoordelijkheid nemen voor ICT betekent: geen lijstje met verplichtingen afvinken, maar bewuste keuzes maken op grond van organisatiedoelen en een risicoanalyse, net zoals bijvoorbeeld bij onderwijs of huisvesting. Inzicht in de mate waarin je nu al deze verantwoordelijkheid invult is een belangrijke stap in het nemen van regie. 

Lees meer over de adviesgroep Regie op ICT

Naar een professionele ICT-organisatie  

ICT is niet meer weg te denken uit het onderwijs. De invulling verschilt, maar geen school kan nog zonder visie op ICT, digitale leermiddelen, ICT-vaardige docenten en een digitale infrastructuur. Een goede inzet van technologie verrijkt het onderwijs en kan bijdragen aan het oplossen van ingewikkelde vraagstukken. Ook is ICT niet meer weg te denken binnen de ondersteunende processen en informatievoorziening op scholen. Maar met de groeiende afhankelijkheid van scholen nemen privacy- en veiligheidsrisico’s toe. Bij goed onderwijs hoort het waarborgen van de veiligheid van leerlingen en personeel.  


Tool geeft inzicht

Om onderwijsinstellingen te ondersteunen bij het gericht professionaliseren van hun ICT-omgeving, heeft Kennisnet de Kennisnetwijzertool Inzicht in ict-voorwaarden ontwikkeld. Hiermee krijg je inzicht in wat er nodig is voor een professionele ICT-inzet. Denk bijvoorbeeld aan het inrichten van een procedure om beveiligingslekken te melden en te behandelen, het maken van afspraken over eigenaarschap bij het opstellen van digitale toetsen, of het trainen en begeleiden van leraren bij het gebruik van digitaal lesmateriaal.


In onderstaande video wordt uitgelegd hoe de tool ‘Inzicht in ict-voorwaarden’ werkt. 

Externe video URL

 

In de tool zijn de verantwoordelijkheden van de bestuurder uitgesplitst in de voorwaarden die daarvoor nodig zijn. Bij iedere voorwaarde kun je aangeven hoe je school er op dit moment voor staat. Dat is natuurlijk een momentopname. Om te blijven groeien, kun je de tool geregeld nogmaals doorlopen. Zo kun je je groei in kaart brengen en steeds opnieuw bepalen waar je organisatie de komende tijd aan wil werken. 

Lees meer over de tool Inzicht in ict-voorwaarden en ga direct aan de slag!

Sollicitatiegesprek

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten