Nieuws

Adviezen betere levering digitaal leermateriaal

Veel leerlingen, studenten en docenten in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsponderwijs hadden aan het begin van schooljaar 2017-2018 last van storingen in de toegang tot digitale leermiddelen. KPMG heeft onderzoek verricht en is deze week met een rapport met aanbevelingen gekomen. Het platform Edu-K heeft alle aanbevelingen overgenomen en zelfs een deel per direct in werking gesteld.

Ondanks dat het primair onderwijs geen last heeft gehad van deze storingen bevat het rapport wel adviezen waar zij haar voordeel mee kan doen bij doorvoeren van wijzigingen in de leermiddelenketen. Een van de maatregelen is het aanstellen van een ketenregisseur. Deze ketenregisseur houdt zicht op alle wijzigingen die worden doorgevoerd en zorgt voor een goede afstemming tussen alle betrokken partijen. Andere aanbevelingen zijn het opzetten van een centrale helpdesk en het creëren van een terugval scenario. Voor meer informatie kunt u het bericht op de website van Edu-K lezen of download het rapport

Over Edu-K
Edu-K is het platform waarin de verschillende partijen uit de onderwijsketen - van brancheorganisaties van educatieve uitgevers, distributeurs en softwareleveranciers tot koepelorganisaties van scholen - het gesprek aangaan over en werken aan een goed functionerende educatieve keten. Publieke en private partijen creëren zo gezamenlijk de randvoorwaarden voor een succesvolle inzet van ict bij het leren, nu en in de toekomst.
Binnen Edu-K worden afspraken gemaakt voor po, vo en mbo. Daarnaast voeren partijen binnen Edu-K activiteiten uit die onder andere voortkomen uit het iECK-programma en het Doorbraakproject Onderwijs en ICT. Edu-K wordt ondersteund door Kennisnet.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten