Nieuws

Doorontwikkeling Basisregister Onderwijs (BRON) verlicht administratieve lasten

De gegevensuitwisseling tussen scholen en DUO wordt gemoderniseerd. Scholen hebben hierdoor sneller toegang tot gegevens en hoeven minder handmatige handelingen uit te voeren. In dit bericht meer informatie en wat er van scholen wordt verwacht.

Aanpassing in beveiligingscertificaten 

Het programma Doorontwikkelen BRON zorgt voor een automatische gegevensuitwisseling tussen de leerlingadministratiesystemen (LAS) van scholen en DUO (BRON en verzuim). De eerste stap is een aanpassing in de koppeling tussen deze systemen. In de huidige situatie dienen scholen elke drie jaar de beveiligingscertificaten te vervangen en te registreren in het LAS. De aanpassing zorgt ervoor dat de beveiligingscertificaten op leveranciersniveau worden toegepast. Dit betekent dat scholen dan niet langer zelf deze aanpassing hoeven te doen. 

Onderwijs serviceregister

Tegelijkertijd wordt ook het Onderwijs serviceregister (OSR) geïmplementeerd. In dit register kunnen scholen zelf, op één centrale plek, aangeven welk administratiesysteem de school gebruikt voor BRON en Verzuim. Scholen mandateren hiermee de leverancier voor de gegevensuitwisseling met deze diensten. Kennisnet is de ontwikkelaar en beheerder van het OSR.

Het OSR kan vanaf juli 2019 in gebruik genomen worden. In de toekomst komen ook andere diensten in het OSR beschikbaar, bijvoorbeeld de Overstapservice Onderwijs (OSO). Hiermee kunnen scholen leerlingdossiers op een veilige manier overgedragen zonder dat de privacy van leerlingen in het geding komt.

Wat wordt er van scholen verwacht?

Om gebruik te kunnen maken van het OSR, dient het bestuur een overeenkomst te sluiten met Kennisnet. Heeft u al eerder een overeenkomst met Kennisnet gesloten voor bijvoorbeeld de Entree Federatie of de Nummervoorziening? Dan neemt Kennisnet binnenkort contact met u op. Heeft u nog geen overeenkomst met Kennisnet afgesloten? Dan ontvangt het schoolbestuur op korte termijn een bericht van DUO over hoe schoolbesturen zich aan kunnen melden.


 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten