Nieuws

Handboek helpt scholen bij lesgeven in digitale vaardigheden 

Wetenschappelijke inzichten en ‘best practices’ om leerlingen digitaal geletterd te maken, dit vindt u in het Handboek Digitale Geletterdheid dat vandaag is gepresenteerd. En dit handboek is met name geschikt voor bestuurders en schoolleiders die digitale geletterdheid een structurele plek in het onderwijs willen geven. 

Over enkele jaren dienen scholen digitale geletterdheid op te nemen in het lesprogramma. In de huidige situatie besteden veel scholen al aandacht aan digitale geletterdheid, maar vaak ad hoc of met lesmateriaal dat niet voldoende effectief is. Het handboek biedt scholen die alvast aan de slag willen tips en praktische handvatten. Ook wordt uitvoerig aandacht besteed aan het ontwikkelen van een visie, en het vertalen van die visie naar de onderwijspraktijk. 

Jongeren zijn minder digitaal vaardig dan gedacht, zo blijkt uit de Monitor Jeugd en Media 2017, een onderzoek dat in samenwerking met de Universiteit Twente is uitgevoerd. Zo ontbreekt het hen aan informatievaardigheden, die bijvoorbeeld nodig zijn voor het herkennen van nepnieuws. Ook blijkt de thuissituatie en het opleidingsniveau van de ouders een bepalende rol te spelen. Daardoor dreigt een kloof te ontstaan tussen kinderen die van huis uit wél digitale geletterdheid meekrijgen en kinderen bij wie dat niet het geval is. 

Succesverhalen uit de praktijk
De inzichten uit het handboek zijn vooral gebaseerd op best practices, zegt Remco Pijpers, strategisch adviseur bij Kennisnet en auteur van het handboek: ,,We hebben gesproken met scholen die al heel ver zijn. En we hebben geleerd van uitmuntende en bevlogen schoolleiders en leraren, in Nederland en daarbuiten. De sleutel voor hun succes ligt voor een groot deel in hun visie en in hun pedagogische relatie met hun leerlingen. Ze realiseren zich terdege dat onderwijs in digitale geletterdheid vraagt om een structurele, curriculaire aanpak, maar ook dat er nog veel onzeker is.”

Het Handboek Digitale Geletterdheid is op 24 november gelanceerd op de Onderwijsconferentie Digitale Geletterdheid in het Centrum voor Beeld en Geluid in Hilversum. Op deze conferentie spraken o.a. Jim Stolze (TED), Hans de Vries (SLO) en Jeroen Gommers, schoolbestuurder Vrije Scholen die vertelde over hun versnellingsvraag

Download het Handboek
Het Handboek Digitale Geletterdheid is kosteloos te downloaden via de website van Kennisnet