Nieuws

Onderwijsprofessionals gezocht voor werkgroepen Edu-V

Wil jij meedenken over effectief en veilig gebruik van technologie in het onderwijs van de toekomst? Meld je dan aan voor de werkgroepen van Edu-V, waarin nagedacht wordt over praktische oplossingen en nieuwe afspraken voor de inzet van technologie in het onderwijs. 

Lees meer over de werkgroepen

De komende periode gaan verschillende werkgroepen met de volgende thema's aan de slag: 

  • Combineren van gesloten en open leermateriaal, zodat onderwijsprofessionals de optimale mix voor leerlingen kunnen creëren.
  • Inzicht geven in de voortgangsgegevens en toetsresultaten van leerlingen, zodat leraren en leerlingen beter kunnen bepalen welk leermateriaal ze nodig hebben.
  • Veilig en flexibel toetsen en examens afnemen. 

Voor wie?

Of je nu leraar, onderwijsadviseur, beleidsmaker, technologie-expert of een andere onderwijsprofessional bent: Edu-V heeft jouw kennis en perspectief hard nodig! Je kunt je tot 30 juli aanmelden voor een werkgroep binnen jouw interesse en expertise. 

Wat doet Edu-V? 

Binnen het programma Edu-V maken scholen (primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs) en leveranciers onderling afspraken die de eenvoudige, veilige en betrouwbare toegang tot en gebruik van digitale onderwijsmiddelen regelen. In werkgroepen werken schoolorganisaties en leveranciers gezamenlijk aan een afsprakenstelsel.   

Voor reeds gestarte werkgroepen ‘Uitwisseling summatieve toetsresultaten’ en ‘Verwerven en gebruik digitale leermiddelen’ zoekt Edu-V nog naar vertegenwoordigers van scholen uit het basis- en speciaal onderwijs. 

logo edu-v groen vinkje

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten