Nieuws

Is jouw schoolbestuur al aangemeld voor het Onderwijs serviceregister?

De gegevensuitwisseling tussen scholen en DUO/BRON wordt vernieuwd. Om de uitwisseling te continueren, is een aanmelding voor het Onderwijs serviceregister (OSR) nodig. Half juni heeft DUO (helpdesk BRON) een mail verstuurd naar de schoolbesturen met een link om je aan te melden voor het OSR. Als je deze mail niet hebt, kun je de link ook terugvinden in Mijn BRON.

Bij de berichtgeving over de doorontwikkeling van het Basisregister Onderwijs (BRON) (zie bericht), lees je ook over de implementatie van het OSR. In het OSR kunnen scholen aangeven welk (leerling)administratiesysteem ze gebruiken voor BRON en Verzuim. In de toekomst wordt dit uitgebreid met andere diensten waaronder de Overstapservice Onderwijs (OSO). Het OSR maakt het voor scholen mogelijk om op één centrale plek hun mandaten te beheren. Het OSR is een voorziening die door Kennisnet voor het onderwijs wordt gemaakt en beheerd. Meer informatie vind je op de dienstpagina van het OSR.

Aanmelden, overeenkomst ontvangen en ondertekenen

Schoolbesturen die zich hebben aangemeld voor het OSR, ontvangen aan het begin van het nieuwe schooljaar een overeenkomst met Kennisnet. Kennisnet vraagt daarbij om de overeenkomst binnen 30 dagen ondertekend terug te sturen. Dit kan digitaal.

Als je vragen hebt over het OSR? Neem gerust contact op met support@kennisnet.nl.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten