Nieuws

Kennisnet en PO-Raad helpen schoolbestuur met ICT-innovatievraagstuk

Hoe kan de doorlopende lijn van 0 tot 13 jaar digitaal gevolgd worden, waarbij voldaan wordt aan relevante wetgeving inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Dit is de versnellingsvraag van Stichting Tabijn, een schoolbestuur bestaande uit 22 basisscholen in de regio  Alkmaar/Heemskerk. Deze versnellingsvraag sluit naadloos aan bij het voornemen van Tabijn om te komen tot een integrale aanpak voor hun Integrale Kind Centra (IKC). Kennisnet en de PO-Raad bieden expertise en ondersteuning om dit vraagstuk op te lossen.

Verschuiving van papier naar digitaal

Tabijn biedt op een aantal locaties intern kinder-, peuter- en buitenschoolse opvang aan. Op dit moment gebeurt de overdracht van dossiers tussen kinderopvang, peuteropvang en school voornamelijk via papieren formulieren. Dit kan sneller, slimmer én efficiënter.  

De focus van deze versnellingsvraag ligt op gegevens- en informatiestromen om het volgen van kinderen tussen 0 en 13 jaar digitaal mogelijk te maken. Een adviseur van Kennisnet gaat op korte termijn met het schoolbestuur in gesprek om een plan van aanpak op te stellen. Het uitvoeren van een gebruikersscan behoort tot de mogelijkheden. Met behulp van deze kan wordt in kaart gebracht welke systemen er door andere IKC’s gebruikt worden, welke functionaliteiten deze systemen bieden en hoe dat bevalt. De resultaten uit deze scan zijn op verschillende manieren bruikbaar. Bijvoorbeeld als basis voor het opstellen van functionele eisen. Meer informatie en (tussentijdse) resultaten delen wij binnenkort via de website www.slimmerlerenmetict.nl

Dien zelf een versnellingsvraag in!

De allerlaatste ronde versnellingsvragen gaat van start. Zelf een innovatievraagstuk op het vlak van ICT? Dien dan uiterlijk 16 mei 2018 uw versnellingsvraag in. Dit kan heel gemakkelijk via de website. Daar kunt u ook terecht voor oplossingen, informatie en inspiratie over innoveren met ICT. Ga naar www.slimmerlerenmetict.nl.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten