Nieuws

Minister Slob stelt opnieuw 3 miljoen euro beschikbaar voor devices

Minister Arie Slob (Onderwijs) stelt nogmaals 3 miljoen euro beschikbaar voor de aanschaf van devices in de strijd tegen onderwijsachterstanden tijdens de coronacrisis. Besturen kunnen tot 15 december a.s. een aanvraag indienen bij SIVON, dat ook deze keer de devices inkoopt en verstrekt. 

De laptops en tablets zijn vooral bedoeld voor po- en vo-scholen met leerlingen die een groot risico lopen op achterstand. Daarom krijgen po-scholen die onderwijsachterstandsmiddelen ontvangen voorrang. Voor het vo gaat het om de leerplusregeling en de cumulatieve middelen. Scholen die deze middelen niet ontvangen mogen ook een aanvraag doen. Deze aanvragen worden pas in behandeling genomen als de scholen die achterstandsmiddelen ontvangen, zijn voorzien van devices.  

Voorwaarden 

Alleen schoolbesturen kunnen een aanvraag indienen. Aan de schoolbesturen wordt een eigen bijdrage van 25% van de prijs van het device gevraagd. Ze kunnen een keuze maken uit verschillende type devices, zodat de nieuwe devices passen bij de rest van devices in de organisatie. Om in aanmerking te komen voor devices, moeten zij aan de volgende voorwaarden voldoen: 

  • De leerlingen voor wie de devices aangevraagd worden, hebben thuis geen laptop of tablet voor les op afstand tijdens de coronacrisis, en de school kan hen hier niet in voorzien. 

  • Het bestuur heeft alle bestaande regelingen en mogelijkheden onderzocht. Ondanks dat is het niet gelukt om extra devices voor de leerlingen in kwestie te krijgen. 

Inkoop en verstrekking door SIVON 

Net als bij de regelingen eerder dit jaar, is SIVON verantwoordelijk voor de inkoop en de verstrekking van devices. Na het honoreren van de aanvragen, verwacht SIVON dat zij vanaf de derde week van januari de devices kunnen leveren aan de scholen. Daarna worden de apparaten eigendom van het schoolbestuur.  

Aanvragen kunnen via SIVON gedaan worden tot uiterlijk dinsdag 15 december om 17.00 uur. Je vindt meer informatie over de procedure en het aanvraagformulier op de website van SIVON.