Nieuws

Pluk de voordelen van samen inkopen

Wilt u als schoolbestuur profiteren van inkoopvoordelen bij de aanschaf van ICT-toepassingen en diensten zoals internetverbindingen en wifi? Heeft u behoefte aan concreet advies en inzicht in de markt en wilt u producten en diensten afnemen waarbij betrouwbaarheid, informatiebeveiliging en privacy goed geregeld zijn? Sluit u dan aan bij SIVON, een coöperatie bestaande uit schoolbesturen uit het primair en voortgezet onderwijs. SIVON staat voor Samen Inkopen Voor Onderwijs.

SIVON: voor en door besturen
SIVON is ontstaan uit een initiatief van besturen. Aanleiding was de aanbeveling uit de tussentijdse evaluatie van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT om sterker in te zetten op gezamenlijke inkoop en het organiseren van randvoorwaarden. De 24 besturen zijn, met ondersteuning van de PO-Raad en Kennisnet, gestart met de oprichting van een inkoopcoöperatie. Eind december 2017 is de inkoopcoöperatie officieel van start gegaan onder de naam SIVON. De diensten van de Aanbestedingsadviesraad zijn ook ondergebracht in SIVON.

De PO-Raad ondersteunt SIVON van harte. Het bundelen van wensen en eisen en gezamenlijke inkoop zorgt voor meer vraagmacht richting marktpartijen. Zo krijgen alle scholen in het funderend onderwijs de beschikking over een passend aanbod tegen een optimale prijs-kwaliteitverhouding. Daarnaast ontwikkelt en deelt SIVON kennis op het gebied van ICT, privacy en informatiebeveiliging en levert zij expertise en diensten om scholen te ontzorgen. Hierdoor kunnen scholen zich met meer focus op het onderwijsproces richten en ontstaat er ruimte voor innovatie.

Tijd besparen en ontzorgen
De ontwikkelingen op het gebied van ICT, privacy en informatiebeveiliging gaan snel, en zijn voor een individueel bestuur niet makkelijk bij te houden. Zaken als een stabiele en goede internetverbinding en wifi moeten voor scholen goed geregeld zijn. Daarom biedt SIVON wifi, inclusief onderhoud en beheer, voor een vast bedrag per maand. Maar ook wil zij kennis en diensten aanbieden ten aanzien van informatiebeveiliging en privacy. Denk aan kennis over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het aanbieden van een functionaris gegevensbescherming ‘as a service’.  

Meer info? Bezoek de website op www.sivon.nl