Nieuws

Versnellingsvragen afgerond: besturen kunnen volgende stap zetten en de sector verder helpen

Opnieuw zijn er twee versnellingsvragen succesvol afgerond. De sector kan aan de slag met nieuwe inzichten waarmee een leerlingvolgsysteem voor het speciaal onderwijs kan worden ontwikkeld. Ook is er een overkoepelend dashboard geïmplementeerd dat de brede ontwikkeling van de leerling in kaart brengt.  

Versnellingsvraag 4: Hoe kom je tot een leerlingvolgsysteem (LVS) voor het speciaal onderwijs?
De versnellingsvraag heeft nog geen nieuw leerlingvolgsysteem opgeleverd, maar met de resultaten uit deze versnellingsvraag kunnen de betrokken schoolbesturen én de sector wel een goede stap in de gewenste richting zetten.

Dezelfde taal spreken
Om het voor marktpartijen interessant te maken om een leerlingvolgsysteem (LVS) voor het speciaal onderwijs te ontwikkelen, is het van belang dat de scholen binnen het speciaal onderwijs dezelfde taal spreken en gemeenschappelijke wensen en eisen ten aanzien van een LVS hanteren. Met de opgeleverde resultaten uit deze versnellingsvraag, het doelgroepenmodel en het Programma van Eisen (PvE), is de basis voor deze gemeenschappelijke taal gelegd.

Het doelgroepenmodel biedt scholen een werkwijze om leerlingen uit het (V)SO op een gestandaardiseerde manier in te delen waarbij de juiste ondersteuningsbehoefte zo in kaart wordt gebracht dat zij zich, binnen de eigen mogelijkheden, maximaal kunnen ontwikkelen. Het PvE kan door scholen in het speciaal onderwijs gebruikt worden in het contact met leveranciers. Om scholen binnen het speciaal onderwijs te overtuigen van nut en noodzaak van het toepassen van het doelgroepenmodel is een speciale animatie ontwikkeld. Deze animatie is op de regionale bijeenkomsten van LECSO vertoond en zowel het doelgroepenmodel als het PvE zijn goed ontvangen.   

Krachten bundelen in gebruikersgroepen
Er zijn drie gebruikersgroepen (vooralsnog Parnassys, Somtoday/Magister, Datacare) opgericht die het doelgroepenmodel en het PvE onderschrijven. Deze gebruikersgroepen komen twee keer per jaar samen om gewenste aanvullingen en aanpassingen te formuleren zodat de leerlingvolgsystemen breed binnen het speciaal onderwijs gebruikt kunnen worden en het voor de leveranciers aantrekkelijker wordt de aanpassingen door te voeren. Vanuit het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (LECSO) worden de gebruikersgroepen gefaciliteerd. Kennisnet en de PO-Raad zullen hierbij ondersteunen. Ook het doelgroepenmodel zal, met ondersteuning vanuit LECSO, nog worden doorontwikkeld met medewerking van een groep inhoudelijke deskundigen uit het speciaal-onderwijsveld. Nog dit jaar zal een handreiking voor gebruik worden uitgebracht en in de eerste helft van volgend kalenderjaar volgt een e-learningmodule.   

Versnellingsvraag 14: Interveniëren op basis van learning analytics?
Aanleiding voor deze versnellingsvraag is dat er met de recente innovaties in onderwijsland een groei ontstond aan verschillende overzichten (zoals dat van Snappet, Muiswerk of Rekentuin) die extra informatie over de cognitieve ontwikkeling van een leerling bieden. Deze overzichten kwamen bovenop de overzichten van leerlingadministratiesystemen als ParnasSys. Het ontbrak echter aan een overkoepelend ‘dashboard’ dat de brede ontwikkeling van het kind in kaart brengt.
Er kwamen, met andere woorden, steeds meer overzichten maar minder overzicht.

De centrale boodschap uit de versnellingsvraag is dat het werken met learning analytics betekenis krijgt als het verbonden is aan de strategie en de onderwijskundige keuze van een bestuur. Om daadwerkelijk invulling te geven aan deze strategie dient er een proces van begeleiding en opleiding te zijn ingericht en informatie beschikbaar te worden gesteld aan leraren en IB-ers. In onderstaande publicaties kunt u meer informatie vinden over learning analytics, het proces van de versnellingsvraag en hoe Stichting Klasse het proces van opleiden/begeleiden, gebruik en evalueren heeft ingericht.

Ook is er, vanuit de versnellingsvraag, een zoektocht gestart naar een centraal dashboard met analysetool. Die zoektocht heeft een samenwerking met Leeruniek, een technologie start-up gespecialiseerd in learning analytics, opgeleverd, Leeruniek biedt een centraal dashboard met analysetool die direct geïmplementeerd is in de scholen.

Meer weten over de achtergrond, inhoud én het proces van deze versnellingsvraag?
Bezoek dan een van de twee sessies op Dé Onderwijsdagen op 9 november of lees de onderstaande publicaties van Kennisnet voor meer info.

Lees de publicatie ‘Data analyse helpt leerkracht bij optimale ontwikkeling van het kind’
Lees de publicatie ‘Cyclisch werken aan interveniëren met learning analytics’

Wat is een versnellingsvraag?
Bent u al wat verder met de ontwikkeling en implementatie van ICT binnen het onderwijs op uw school? Loopt u tegen vragen aan waar nog geen oplossing voor handen is? Spelen deze vragen ook bij andere schoolbesturen en vormen ze een belemmering voor de sector bij het op grote schaal toepassen van ICT in het onderwijs? Dan is uw vraag een versnellingsvraag. De PO-Raad en Kennisnet nemen belemmeringen weg en helpen u graag naar het antwoord. Werk niet langer zelfstandig aan een oplossing en schakel onze hulp in. Zo kunnen wij, in samenwerking met u, uw vraag beantwoorden en de sector verder helpen.

Zelf een versnellingsvraag indienen?
Het indienen van uw versnellingsvraag kan deze ronde nog tot 25 januari 2017. Drie keer per jaar selecteert de PO-Raad ingediende vragen van schoolbesturen. Een toetscommissie buigt zich na 1 februari 2017 over de ingediende vragen. Lees meer over het proces, de criteria en overige relevante informatie op www.poraad.nl/versnellingsvragen

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten