Nieuws

Zeven innovatievragen onderwijs en ICT van start

Hoe kan ICT bijdragen aan beter onderwijs? Dat staat centraal in de zeven innovatievragen die door schoolbesturen gesteld zijn. Onder begeleiding van de PO-Raad gaan zij dit schooljaar aan de slag met het beantwoorden ervan. De resultaten worden breed gedeeld met de sector.

De innovatievragen laten de reikwijdte van ICT in het onderwijs goed zien. Van digitale geletterdheid als leergebied tot de nieuwe mogelijkheden rondom kunstmatige intelligentie en adaptieve leermaterialen. De betrokken schoolbesturen zien hoe een goede inzet van ICT kan bijdragen aan beter onderwijs. Met hun innovatievraag willen zij een volgende stap zetten. De resultaten, kennis en ervaringen zijn waardevol voor de hele sector en worden via www.slimmerlerenmetict.nl gedeeld. Zo kunnen ook andere scholen profiteren van de opbrengsten.

Wat zijn innovatievragen?
Innovatievragen zijn vragen waar schoolbesturen tegenaan lopen bij de ontwikkeling en implementatie van ICT binnen het onderwijs en waar de markt nog geen antwoord op heeft. De PO-Raad biedt expertise, advies en ondersteuning om scholen en besturen op weg te helpen naar een antwoord op hun vraag.

De innovatievragen: 

Digitalisering van het onderwijs 

De innovatievragen dragen samen bij aan drie pijlers die nodig zijn om de volgende stap in de digitalisering van het onderwijs te kunnen zetten. De Innovatievragen sluiten hiermee aan op de Digitaliseringsagenda voor het funderend onderwijs. Lees meer over de lancering van de Digitaliseringsagenda.

1. Bevorderen publiek-private dialoog
Schoolbesturen en marktpartijen hebben elkaar nodig om tot goede digitale toepassingen te komen, zoals adaptieve leermiddelen, dashboards en portfolio's. Dat vraagt om een goede dialoog en samenwerking. De innovatievragen gaan dit gesprek aan en proberen samen met marktpartijen tot betere producten of oplossingen te komen. 

2. Vergroten van toegepast onderzoek en handreikingen
Door te onderzoeken wat wel en wat niet werkt, en waarom, weten we steeds meer over het effect van ICT in het onderwijs. Vanuit de innovatievragen worden praktische handleidingen en tools ontwikkeld om onderzoek beter te kunnen integreren in innovatieprocessen.

3. Leren innoveren
De innovatievragen geven ook inzichten in wat er nodig is bij innovatieprocessen en professionalisering binnen het onderwijs. Dit is niet alleen cruciaal voor de deelnemers zelf, maar ook voor de sector als geheel.  

Ook innoveren met ICT? 

In januari 2020 start een tweede groep schoolbesturen met nieuwe innovatievragen. Interesse? Neem contact op met de PO-Raad via samenslimmerleren@poraad.nl

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten