Aan de slag

Haal het maximale uit Design Thinking

Design Thinking is een creatieve methode om eigentijds onderwijs te ontwerpen. Tegelijkertijd is het dé manier om leraren te professionaliseren en hun 21e eeuwse vaardigheden bij te spijkeren. Er is wel één maar. Om Design Thinking tot een succes te maken, moeten alle neuzen dezelfde kant op staan. Van het bestuur en de directie, van de procesbegeleider en van de lerarenteams.

Schoolbesturen en -directies

Het proces van onderwijs ontwerpen via Design Thinking is een continu proces. Niet een proces dat je als school één keer doorloopt. Het vergt dus een lange adem. Het schoolbestuur en de schooldirectie moeten zich hiervan bewust zijn. Eerst investeren, dan oogsten. Dit betekent op bestuurs/directieniveau:

 • Zet Design Thing vast op de agenda
 • Rooster leraren vrij om hiermee bezig te gaan
 • Investeer in de training en begeleiding van de procesbegeleider - deze vormt de spil in het web van het ontwerpproces

Procesbegeleiders

Design Thinking is een interactief proces dat goed begeleid moet worden door een procesbegeleider. Hij of zij:

 • Maakt zichzelf comfortabel met het proces en de werkvormen
 • Zorgt voor de juiste planning voor de teams
 • Legt duidelijk per fase uit wat het doel is en wat de teams moeten doen
 • Stelt zichzelf op als coach en facilitator
 • Laat de inhoud bij de teams zelf
 • Stimuleert samenwerking tussen de deelnemers
 • Stelt vragen als ze vast dreigen te raken
 • Legt duidelijk het doel van werkvormen uit zodat deelnemers weten waarom ze aan de slag gaan
 • Moedigt het soms warrige, maar creatieve proces aan
 • Zorgt dat deelnemers visueel werken

Lerarenteams

Van de leerkrachten die meedoen wordt een actieve houding verwacht. Er wordt veel gebrainstormd. Dat is vooral  vruchtbaar als iedereen zich aan de brainstormregels houdt:

 • Geen “maar” maar ja en
 • Elkaar uit laten praten
 • Ieder idee is een goed idee
 • Genereer zoveel mogelijk ideeën
 • Van de hak op de tak is juist goed
 • Lift mee op andermans ideeën
 • Ideeën zijn nooit eigendom van één persoon, maar altijd een groepsinspanning

Bron: toolkit Onderwijs ontwerpen met Design Thinking