Intern toezicht

Intern toezicht een absolute voorwaarde voor goed bestuur, en dus voor goed onderwijs. De monitorcommissie Goed Bestuur constateerde in haar advies dat er in de sector grote bereidheid is om te investeren in de onderlinge verhouding tussen bestuur en intern toezicht. De PO-Raad neemt daarom de komende tijd de regie om het samenspel tussen goed bestuur en intern toezicht in de sector te versterken.

In het verlengde van enkele incidenten in het onderwijs zijn de verwachtingen ten aanzien van het intern toezicht de laatste jaren toegenomen. Van het intern toezicht wordt verwacht dat ze deskundig genoeg is om ‘door de cijfers heen’ te kijken en waar nodig eerder en gerichter in te grijpen. Toezichthouders moeten erop toezien of het bevoegd gezag de kwaliteitszorg ‘in control’ heeft.

De publieke functie van het onderwijs vraagt ten aanzien van het intern toezichthouders dat zij oog hebben voor het maatschappelijk belang, dat soms het instellingsbelang overstijgt. In feite vertegenwoordigt de intern toezichthouder de samenleving en in het bijzonder de leerlingen en de ouders.

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad organiseert regelmatig bijeenkomsten voor bestuurders en hun intern toezichthouders samen. Ook biedt de PO-Raad ondersteuning in de vorm van brochures. 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over intern toezicht? Stel uw vraag aan de Helpdesk of benader beleidsadviseurs Marleen Weijzen en Isadora Huber.

Laatste nieuws

Agenda

Komende evenementen

Meer agenda-items