Onderwijs en onderzoek

De leraar en de schoolleider zijn de sleutel tot het blijvend verbeteren van het hele onderwijs. Duurzame onderwijsontwikkeling veronderstelt daarnaast dat scholen zich als geheel ontwikkelen en nieuwe (wetenschappelijke) kennis benutten. En ook dat wetenschappelijk onderzoek gebeurt op basis van vragen uit de scholen.

De PO-Raad wil daarom investeren in een academische omgeving voor de scholen. Zo’n omgeving kan ontstaan door scholen en wetenschap met elkaar te verbinden. In de hele cyclus van het verbeteren van de kwaliteit, de kwaliteitszorgcyclus, zou structureel aandacht moeten bestaan voor het formuleren van onderzoeksvragen en het benutten van kennis, vindt de PO-Raad. Het onderwijs kan dan blijvend profiteren van zowel bestaande kennis als nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad wil daarom stimuleren dat relevant onderwijsonderzoek wordt gedaan door zowel scholen zelf als door de wetenschap. Om dit aan te moedigen, wil de PO-Raad de structurele samenwerking bevorderen van schoolbesturen met pabo’s en lerarenopleidingen voor speciaal onderwijs. Ze heeft hierover regelmatig contact met Pabo’s, zoekt aansluiting bij hun lectoraten en heeft contact met het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)

De PO-Raad stond samen met de VSNU aan de wieg van de universitaire lerarenopleiding. Mogelijk wordt deze opleiding vanaf schooljaar 2017/2018 mogelijk aan de Radboud Universiteit. Deze opleiding zorgt voor leraren met een onderzoekende houding. Zij kunnen school en onderzoek met elkaar verbinden. (Zie ook het onderwerp Opleiden en ontwikkelen leraren

De PO-Raad brengt daarnaast Kennisgemeenschappen in kaart. Dat zijn groepen mensen, bijvoorbeeld scholen en onderzoekers die regelmatig kennis uitwisselen en rondom een bepaald thema nieuwe kennis tot stand willen brengen.

Meer weten?

Vragen over dit onderwerp? Leden van de PO-Raad kunnen contact opnemen met de Helpdesk of beleidsadviseur Nienke van der Steeg. Kijk ook eens in de Strategische Beleidsagenda van de PO-Raad en bij de onderwerpen Toekomstgericht onderwijsaanbod en ICT in het onderwijs voor meer informatie over de ontwikkeling van het onderwijs.

Kijk hier voor een overzicht van bestaande kennisgemeenschappen en het aanmelden van nieuwe kennisgemeenschappen

Alle inhoud binnen dit onderwerp

Laatste nieuws

  • Heb jij wetenschappelijke kennis succesvol toegepast binnen je school of klas? Werk jij samen met anderen om onderwijs met behulp van onderzoek te verbeteren? Meld je dan aan voor de NRO-verbindingsprijs en maak kans op 2000 euro! Aanmelden kan tot maandag 8 juli.