Toolbox

Toolbox Mensenrechten op school

Thema

Gelijke kansen, respect voor verschillen en kunnen opkomen voor de rechten en vrijheden van jezelf én van anderen, zijn cruciaal voor een veilige en rechtvaardige samenleving. Het is daarom belangrijk om kinderen, van jongs af aan, kennis, houding en vaardigheden over mensenrechten bij te brengen. Daarom biedt het College voor de Rechten van de Mens de toolbox Mensenrechten op School om leerlingen hun rechten te leren en scholen mensenrechten-proof te maken.

Toolbox Mensenrechten op school

In de toolbox Mensenrechten op School staan kant en klare werkvormen voor peuters tot en met 18-jarigen en tools over hoe mensen- en kinderrechten in de hele school vorm kunnen krijgen.

Door middel van kleurrijke animaties van boerderijdieren en filmpjes leren kinderen vragen te stellen bij allerlei dagelijkse situaties: waarom zou je iedereen mee laten doen? Mag iedereen naar school en wie zorgt er eigenlijk voor de school? Waarom zijn mensen- en kinderrechten belangrijk?

Het College en Kwintessens baseerden de inhoud van de lessen grotendeels op de aanbevelingen van curriculum.nu. Zij hebben deze in het lesmateriaal heel concreet gemaakt. Voor zowel onder-, midden- als bovenbouwdocenten staan vijf lessen klaar.

Meer lesmateriaal

Hoe integreer je burgerschap in de al bestaande vakken? Welke onderwerpen zijn belangrijk? Hoeveel tijd vraagt het? De lessen van Kwink voor burgerschap en mensenrechten leveren ook voor jouw school een bijdrage om te voldoen aan de nieuwe eisen.