Nieuws

Vernieuwde handreiking voor bestuursverslag beschikbaar

Schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen gebruik maken van de vernieuwde handreiking bestuursverslag (voorheen: format). De handreiking helpt bij het schrijven van een bondig verslag dat de doelen en ambities van de organisatie evalueert en ondersteunt in de horizontale en verticale verantwoording.  

De handreiking voor het bestuursverslag 2023 is nu te downloaden. Met het bestuursverslag leg je verantwoording af over het jaar 2023. Deze versie van de handreiking is afgestemd met Van Ree Accountants, Flynth en Moore-DRV. De maatschappelijke thema’s in het bestuursverslag zijn afgestemd met het ministerie van OCW.

Het bestuursverslag is een logisch middel om informatie over financiën en beleid te verzamelen en te structuren. Het schoolbestuur deelt het verslag met stakeholders om zich te verantwoorden en om het gesprek over het gevoerde beleid te voeren. Idealiter is de informatie in het verslag ook bruikbaar om een breder beeld van de sector te verkrijgen. Met die doelen is door een werkgroep van schoolorganisaties en controllers een format met een werkbare en overzichtelijke structuur ontwikkeld, dat aan alle wettelijke vereisten voldoet. De handreiking wordt ieder jaar aangescherpt en geüpdatet.

Leerlingen achter de computer

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten