Nieuws

Acties in het primair onderwijs gaan door

Scholen in het primair onderwijs in Friesland, Groningen en Drenthe blijven op woensdag 14 februari 2018 dicht. De vakbonden roepen alle leraren en onderwijsondersteuners in Noord-Nederland op om die dag het werk neer te leggen. De PO-Raad gaat haar leden peilen over haar inzet ten aanzien van vervolgacties. De aangesloten schoolbestuurders zijn via de mail gevraagd naar hun mening. Ze kunnen tot dinsdag 23 januari, 17.00 uur de vragenlijst invullen.

Het PO-front (bestaande uit de Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs, FNV Overheid, PO in Actie, FvOv, AVS en PO-Raad) is hoopvol over de stappen die Slob zet op het dossier werkdruk, maar deze hebben vooralsnog geen tastbaar resultaat opgeleverd. Om kinderen optimaal onderwijs te kunnen bieden, zeker gezien het oplopende lerarentekort, is het van groot belang dat het geld voor werkdrukvermindering zo snel mogelijk beschikbaar komt. 

Perspectief op een eerlijk salaris blijft uit. Het primair onderwijs is nog steeds een van de slechtst betalende sectoren voor hoogopgeleiden. Als de economische voorspoed aanhoudt en de lonen in de marktsectoren een sprong maken, is het niet uitgesloten dat de salarisachterstand de komende jaren nog groter wordt. Het lerarentekort dreigt daardoor verder op te lopen met negatieve gevolgen voor het onderwijs aan de leerlingen.

Lees hier het volledige persbericht van het PO-front. Details over de staking op 14 februari worden later bekend. 

Voor het invullen van de ledenpeiling moeten leden van de PO-Raad gebruik maken van een link in het mailbericht van het dagelijks bestuur van de PO-Raad aan elk aangesloten schoolbestuur. Indien u lid bent van de PO-Raad, maar geen mailbericht over de ledenpeiling hebt ontvangen, kunt u een bericht sturen naar Harm van Gerven.

Links & downloads

Persbericht PO-front over staking 14 februari
84.04 KB