Nieuws

Cao-onderhandelaars wachten op antwoord kabinet

De gesprekken over een nieuwe cao voor primair onderwijs beperken zich op dit moment tot inhoudelijke onderwerp. Voor het gesprek over de loonparagraaf wachten de sociale partners op antwoorden van het kabinet.

De cao-onderhandelingen voor het primair onderwijs verlopen in een goede sfeer. Er liggen veel inhoudelijke onderwerpen op tafel, waarover de onderhandelaars van de verschillende partijen constructief met elkaar in gesprek zijn. Alle partijen willen aantrekkelijkere arbeidsvoorwaarden. Er is soms wel verschil van inzicht over wat dat betekent voor de te maken afspraken, maar de onderhandelaars zijn in het algemeen optimistisch over de uitkomsten.

Een belangrijk onderwerp bij de onderhandelingen is natuurlijk het loon. PO-Raad heeft eerder, samen met VO-raad, MBO-Raad, de Vereniging Hogescholen en Universiteiten van Nederland, het kabinet opgeroepen meer geld vrij te maken voor de ontwikkeling van arbeidskosten voor het personeel in alle onderwijssectoren. De vakbonden hebben onlangs een ultimatum aan het kabinet gesteld: ze willen dat er uiterlijk 16 juni een antwoord van het kabinet komt, waardoor verdere verhoging van de lonen en behoud van koopkracht mogelijk is. Anders volgen er na de zomer stakingen. Minister Dennis Wiersma (primair en voortgezet onderwijs)  heeft toegezegd dat hij dit meeneemt naar de ministerraad.

In de Voorjaarsnota heeft het kabinet nog geen extra ruimte gereserveerd voor koopkrachtbehoud van leraren en de arbeidsmarktpositie van het primair en voortgezet onderwijs. De sociale partners van beide sectoren kijken uit naar de reactie van het kabinet nu. Ze hopen de benodigde ruimte te krijgen voor een goede, eerlijke en concurrerende beloning voor alle medewerkers, zodat de sectoren aantrekkelijk blijven om in te werken.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten