Nieuws

CAO PO 2016-2017 op 1 juli van kracht

Op 1 juli wordt de nieuwe CAO PO 2016-2017 officieel van kracht. De PO-Raad en de vakbonden zijn op dit moment bezig met het schrijven van de officiële tekst van de cao. Die verschijnt zo snel mogelijk op de websites van de PO-Raad en de vakbonden.

Op 7 juni werd bekend dat de leden van de PO-Raad hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord. 87 procent van de leden was positief. Vervolgens hebben ook de achterbannen van de vier onderwijsvakbonden ingestemd met het akkoord. Op basis van het onderhandelaarsakkoord worden de officiële tekst gemaakt, de salaristabellen aangepast en de informatie op de website van de PO-Raad de komende tijd aangepast.

Workshop vervangingsbeleid

In het onderhandelaarsakkoord hebben sociale partners afspraken gemaakt over een verruimde ketenregeling voor het bijzonder onderwijs en over het organiseren van vervangingsbeleid. Via een workshop en een toolbox op de website (na inloggen op mijn.poraad.nl) kunnen leden van de PO-Raad ondersteuning krijgen bij het vormgeven van het vervangingsbeleid. Door de Wet werk en zekerheid (Wwz) verandert er vanaf 1 juli 2016 veel rondom de inzet van tijdelijk personeel binnen het bijzonder onderwijs. Met de afspraken in de cao kunnen schoolbesturen de ruimte in de wetgeving zodanig benutten dat vervangen mogelijk blijft.

Meer informatie over het onderhandelaarsakkoord en over het vervangingsbeleid is te vinden op de themapagina over het Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2016 – 2017.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten