Nieuws

,,Deze functiebeschrijvingen passen bij de huidige trend over leiderschap''

Het belangrijkste van de nieuwe functiereeksen, is dat het scholen en schoolbesturen aan het denken zet: wat voor een directiefunctie past bij onze school en ons onderwijs? Tot en met 23 april kunnen alle betrokkenen hun oordeel geven over de ontwerpen van de verschillende functiereeksen voor leidinggevende functies in het primair onderwijs.

,,Ik ben best trots op de nieuwe functiereeksen voor directeuren en adjuncten’’, zegt Hans Overduin, senior consultant functiewaardering. Samen met groepen directeuren, bestuurders, HR-professionals en andere betrokkenen heeft Overduin verschillende reeksen ontwikkeld. Overduin: ,,Deze functiebeschrijvingen passen bij de huidige trend over leiderschap. Een directeur is natuurlijk de onderwijskundig leider van de school, maar hij of zij krijgt ook steeds meer ruimte voor een eigen beleid voor de school. Het accent ligt tegenwoordig meer bij het schoolteam en minder bij een centraal schoolbestuur. Daar past een andere functiebeschrijving voor de directeur bij.’’

De inschaling van de directeuren en adjuncten wordt in de nieuwe opzet gerelateerd aan  taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Overduin: ,,Voorheen was de grootte van de school een criterium voor de inschaling van de directeur, maar in de nieuwe reeks is dat vervangen door complexiteit. Daarbij kijk je naar meer factoren, zoals de samenstelling van het team. Dat kan bijvoorbeeld het werk van een directeur van een school in het speciaal onderwijs complexer maken dan van een reguliere basisschool. Een directeur van een grote school met een of meer adjuncten hoeft het niet per se complexer te hebben dan de directeur van een kleinere school.’’

Overduin: ,,Met deze functiereeksen zetten we de lijn door die we vorig jaar hebben ingezet met de reeks functiebeschrijvingen voor leraren. Dat is natuurlijk de kernfunctie binnen de schoolorganisatie. De functiereeksen voor directeuren sluiten daar nu beter op aan. Ook deze functiebeschrijving hadden last van achterstallig onderhoud. Net als vorig jaar hebben we de verschillende niveaus van een functiereeks naast elkaar gezet, zodat je een duidelijke lijn krijgt en kunt kijken welke directeur bij welke niveau hoort of zou moeten horen.’’

Om een duidelijk overzicht te geven van de leidinggevende functies, zijn er vier verschillende reeksen van functiebeschrijvingen gemaakt: voor ‘gewone’ directeuren, voor directeuren van een eenpitter (met een vrijwilligersbestuur), voor directeuren van een IKC en voor adjunct-directeuren. Daarnaast zijn er twee voorbeeldfuncties: voor bovenschoolse directeuren en voor leidinggevenden van een samenwerkingsverband. Directeuren, adjuncten, schoolbestuurders, hr-medewerkers en andere betrokken kunnen tot en met 23 april in de internetconsultatie een oordeel geven over de eigen functiereeksen en over andere functiereeksen. Het is belangrijk dat de functiereeksen aansluiten bij de praktijk en werkbaar zijn.

Klik hier voor de internetconsultatie

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten