Nieuws

PO-Raad zet onderhandelingen cao in met ‘Tijd voor vertrouwen’

De PO-Raad en de vakorganisaties zijn begonnen aan onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. De PO-Raad heeft hiervoor een inzetbrief gemaakt namens de werkgevers, met de titel 'Tijd voor vertrouwen'. Eerste onderhandelaar Edwin van Bokhoven: ,,In de inzetbrief staat waar wij met de vakbonden over willen praten en welke doelen we willen bereiken in een nieuwe cao." Lees hier de inzetbrief van de PO-Raad.

De PO-Raad heeft uitgebreid met haar achterban gesproken over de inhoud van de inzetbrief. Van Bokhoven: ,,We willen de cao maken op basis van vertrouwen tussen de partijen. Traditioneel is een cao gebaseerd op wantrouwen: we leggen allerlei regels vast, omdat je elkaar niet volledig vertrouwt. Dat willen we omdraaien: 'Tijd voor vertrouwen'."

Leden van de PO-Raad met een account voor mijn.poraad.nl kunnen meer lezen over de start van de cao-onderhandelingen:

Links & downloads

Inzetbrief PO-Raad cao-onderhandelingen 2018
417.53 KB