Nieuws

Alle leraren aan de griepprik: goed idee?

Alle leraren aan de griepprik, als oplossing voor de problemen die de griepgolf nu in het primair onderwijs veroorzaakt: diverse media berichten over dit pleidooi van viroloog Ab Osterhaus. Een goed idee?

De PO-Raad kan zich hierin vinden wanneer leraren gratis een griepprik aangeboden krijgen. Maar een leerkracht moet zelf de keuze kunnen maken of hij hier al dan niet gebruik van maakt. Het is een grondrecht dat iedereen zelf mag bepalen wat er met zijn lichaam gebeurt. Een griepprik verplichten, staat hier haaks op. Bovendien, benadrukt de PO-Raad, is het echte probleem niet de griep, maar het lerarentekort. Vooral daar moeten we met elkaar oplossingen voor vinden.