Nieuws

Reminder: onderzoek Wwz

Op dit moment ontvangt de PO-Raad al veel signalen dat scholen geen vervangers kunnen vinden, met name voor de kortdurende vervanging. Ook in de media is er veel aandacht voor de kwestie van vervanging in het primair onderwijs. En in de Tweede Kamer staan op 1 december a.s. de positie van de jonge leerkracht, de vervangingsproblematiek en de Wwz op de agenda.

Het bestuur van de PO-Raad vraagt haar leden om medewerking aan een beknopt onderzoek dat wij vorige week per e-mail hebben verspreid. We willen de uitkomsten daarvan voorleggen aan het kabinet en de Tweede Kamer om het debat te beïnvloeden op basis van feiten en cijfers. Leden van de PO-Raad hebben deze week nog de gelegenheid om te reageren. 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten