Nieuws

Akkoord over dichten loonkloof voor primair onderwijs

De PO-Raad heeft met de onderwijsvakbonden een onderhandelaarsakkoord afgesloten voor een nieuwe cao voor primair onderwijs. In dit akkoord wordt de loonkloof tussen het primair- en voortgezet onderwijs gedicht. Ook komt er extra beloning voor schoolleiders.

Freddy Weima, voorzitter PO-Raad: ‘’Samen met alle partijen in het primair onderwijs is het ons eindelijk gelukt de loonkloof met het voortgezet onderwijs te dichten. Daarbovenop is er extra aandacht voor de beloning van schoolleiders. Dit is ontzettend goed nieuws voor het primair onderwijs. Deze impuls voor het onderwijs is hard nodig en we zijn dan ook trots op dit gezamenlijke resultaat. We vertrouwen erop dat een beter salaris bijdraagt aan meer leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners die in het primair onderwijs willen werken en willen blijven werken. We weten ook dat geld niet genoeg is, daarom is het belangrijk dat er ook afspraken zijn gemaakt voor de toekomst. Samen gaan we ervoor zorgen dat het nog aantrekkelijker wordt om in onze sector te werken. Dit prachtige akkoord komt de kwaliteit van het onderwijs en de leerling zeker ten goede.”

De hoofdpunten uit het onderhandelaarsakkoord zijn:

  • In de cao voor primair onderwijs worden voor werknemers in alle functies en alle onderwijssoorten nieuwe salarisschalen geïntroduceerd. Deze schalen zijn gelijk aan de schalen in het voortgezet onderwijs. Het jaarloon voor de meeste medewerkers wordt hierdoor in 2022 minimaal 4% hoger. Voor functies waarin de verschillen met het voortgezet onderwijs groter zijn, kan dit percentage hoger uitvallen.
  • In de komende jaren werken de positieve effecten van dit akkoord door: grotere periodiekstappen en een hogere maximumbeloning in de schaal.
  • De eindejaarsuitkering wordt verhoogd van 6,3% naar 8,33%.
  • Voor functies en schalen waar in het voortgezet onderwijs een bindingstoelage bestaat, wordt deze overgenomen in de cao voor primair onderwijs.
  • De beloning in primair- en voortgezet onderwijs wordt daarmee gelijk aan elkaar.
  • Voor directeuren en adjunct-directeuren gaat aanvullend een arbeidsmarkttoelage gelden voor de komende 5 jaar.
  • Onderwijsondersteunend personeel behoudt de extra jaarlijkse uitkering, naast de procentuele en de nominale eindejaarsuitkering zoals die nu al in het voortgezet onderwijs geldt.

Ondertekening op basisschool Het Lichtbaken

Het onderhandelaarsakkoord is vandaag door de sociale partners ondertekend op basisschool Het Lichtbaken in Den Haag. Dit onderhandelaarsakkoord hangt samen met de afspraken die overheid, werkgevers en werknemers vandaag maken in het ‘Onderwijsakkoord’ over de aanpak van de personeelstekorten in het funderend onderwijs. De vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers gaan het onderhandelaarsakkoord voor deze nieuwe cao voorleggen aan hun achterbannen. Daarna wordt het definitief.

De PO-Raad en vakbonden gaan binnenkort verder in gesprek over de inhoudelijke punten voor een volgende nieuwe cao en de besteding van de loonruimte van 2022. Dit betreft de ‘reguliere’ cao-ronde van 2022.

Akkoord

Downloads

Onderhandelaarsakkoord cao po 2022
PDF, 355.52 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten