Nieuws

Meld je aan voor werkveldsessies over functies primair onderwijs

Herkenbare en aansprekende (voorbeeld)functies voor directeuren, logopedisten en gedragswetenschappers in het primair onderwijs. Dat is het doel van drie verschillende werkveldsessies. Betrokken medewerkers en schoolbestuurders worden uitgenodigd om mee te denken vanuit hun praktijkervaring. Meld je nu aan.

De sociale partners in het primair onderwijs hebben eerder onderzoek laten doen naar de functies van onderwijsondersteunend personeel (oop) en directie. Een van de resultaten van dat onderzoek was het voornemen tot het ontwikkelen van nieuwe (voorbeeld)functiereeksen voor directeuren, logopedisten en gedragswetenschappers. We gaan aan de slag met beknopte typeringen van de functies, een bijbehorende leeswijzer met voorbeelden uit de praktijk en suggesties voor ontwikkelmogelijkheden. Daarbij zijn jouw ervaringen en bevindingen uit de praktijk onmisbaar. 

Voor elke functie organiseren we twee werkveldsessies. De eerste werkveldsessie richt zich op het verzamelen van informatie over de functie. In de tweede werkveldsessie worden de concepten getoetst. Als je je aanmeldt, is het de bedoeling dat je op de beide werkveldsessies aanwezig kunt zijn.

Schoolbestuurders wordt gevraagd om zich aan te melden voor de verschillende werkveldsessies. Zij kunnen vanuit hun werkgeversrol meedenken over de actualisering van de (voorbeeld)functies.

De volgende sessies staan gepland:

 • Sessie voorbeeldfunctie directeur
  • Deel 1: maandag 22 januari 2024 van 14.00 tot 16.30 uur in Utrecht 
  • Deel 2: maandag 18 maart 2024 van 14.00 tot 16.30 uur in Utrecht.
 • Sessie voorbeeldfunctie logopedist
  • Deel 1: woensdag 31 januari 2024 van 09.30 tot 12.00 uur in Utrecht
  • Deel 2: woensdag 20 maart 2024 van 09.30 tot 12.00 uur in Utrecht.
 • Sessie voorbeeldfuncties gedragswetenschapper
  • Deel 1: woensdag 31 januari 2024 van 14.00 tot 16.30 uur  in Utrecht
  • Deel 2: woensdag 20 maart 2024 van 14.00 tot 16.30 uur in Utrecht.

Je kunt je inschrijven tot 5 januari 2024. Daarna worden er maximaal 20 deelnemers definitief uitgenodigd voor de werkveldsessies. Daarbij wordt onder andere rekening gehouden met de landelijke spreiding.

Je kunt je hier aanmelden 

Een leraar legt iets op een laptop uit aan een leerling

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten