Nieuws

Instrumenten en financiële tegemoetkomingen banenafspraak structureel beschikbaar

De ministeries van OCW en SZW hebben in een brief aan schoolbesturen aangegeven dat alle instrumenten en financiële tegemoetkomingen waar scholen een beroep op kunnen doen als zij in het kader van de banenafspraak een werknemer met een arbeidsbeperking aannemen, structureel beschikbaar zijn. Staatssecretarissen Sander Dekker (onderwijs) en Jetta Klijnsma (sociale zaken) schrijven dat de instrumenten en tegemoetkomingen zijn verankerd in wet- en regelgeving.

In 2013 is de banenafspraak van kracht geworden met als doel meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, een plek te bieden in een reguliere organisatie. Deze week ontvangen schoolbesturen een brief van de staatssecretarissen waarin zij het belang van de banenafspraak onderstrepen. De bewindslieden geven aan dat zowel de marktsector als overheidssector op de goede weg is, maar ook dat het alle organisaties de komende tijd nog veel inspanningen vergt om de komende jaren de afgesproken aantallen extra banen te realiseren. Vorig jaar is de eerste meting geweest van het aantal nieuwe banen, in juli van dit jaar wordt de tweede meting gepubliceerd.

Brief

Een belangrijk element in de brief van de staatssecretarissen gaat over de financiële tegemoetkomingen rondom de banenafspraak. De PO-Raad heeft samen met de VO-raad aangedrongen op duidelijkheid over de financiële middelen en instrumenten die in het kader van de banenafspraak ter beschikking zijn gesteld. Door deze onduidelijkheid was er wat huivering bij scholen om werknemers uit de doelgroep aan te nemen. De staatssecretarissen geven nu aan dat deze middelen en instrumenten structureel beschikbaar zijn en schrijven daar over: 'Van het verleden is geleerd dat zekerheid over continuering ervan voor werkgevers van groot belang is bij het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking.'

Minimumjeugdloon

In de cao voor het primair onderwijs zijn geen schalen voor minimumjeugdloon opgenomen. Echter de berekening van de landelijke subsidieregelingen wordt wel gebaseerd op dit lagere salaris. Hierdoor zijn de kosten voor jonge medewerkers uit de doelgroep relatief hoger, dat is natuurlijk niet de bedoeling. De PO-Raad kaart dit aan en zoekt naar mogelijkheden om dit op te lossen.   

Meer informatie?

Aanvullende informatie over de banenafspraak is te vinden op:

Downloads

366.37 kB