Nieuws

Voorbereidingen op nieuwe ABP-pensioenregeling in volle gang

Sociale partners in overheids- en onderwijssectoren en ABP streven naar een nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2027. Dit lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen van de overgang het nieuwe pensioenstelsel zijn al geruime tijd bezig. Alle betrokken partijen zijn er namelijk van doordrongen dat dit secuur, uitlegbaar en evenwichtig dient te gebeuren. In gezamenlijkheid wordt daarom gewerkt aan de nieuwe pensioenregeling, maar ook worden afspraken gemaakt ten aanzien van de overgang naar het nieuwe stelsel. 

Momenteel zijn sociale partners in gesprek om tot afspraken te komen. Deze afspraken gaan over zowel de ABP-pensioenregeling 2027, maar ook op het verhuizen van de pensioenaanspraken naar het nieuwe pensioenstelsel (invaren) als adequate compensatie voor groepen die nadelige effecten ondervinden van de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. 

Sociale partners hopen begin 2024 tot voorlopige afspraken te komen. Deze afspraken zullen hierna vastgelegd worden in een transitieplan. Naar verwachting zal in februari het concept-transitieplan gepubliceerd worden. Dit wordt gedaan zodat verenigingen van gepensioneerden en verenigingen van voormalige deelnemers (mits zij aan de wettelijke eisen voldoen) hun oordeel kunnen geven over de wijze waarop sociale partners de overgang hebben afgesproken.

Leerlingen in een groepje