Financiën en verantwoording

Het primair onderwijs ontvangt één budget voor het geven van goed onderwijs. Dit noemen we de lumpsumbekostiging. De lumpsum is bedoeld voor de financiering van personeel, huisvesting en materiële kosten voor het geven van onderwijs, zoals leermiddelen, ICT-voorzieningen en meubilair. Op deze pagina vind je brochures, toelichtingen en achtergronden over de bekostiging voor en verantwoording door de schoolorganisaties.

Verantwoording

Richtlijn Jaarverslag Onderwijs (brochure DUO)13 jan 2023
Onderwijsaccountantsprotocol 2023                     12 dec 2023

Vereenvoudiging bekostiging

Veelgestelde vragen en antwoorden               11 apr 2023