Financiën actueel

Hier vind je de meest recente informatie en verwijzingen over de financiën van het primair onderwijs.

1 juli 2024Administratieve lasten basisonderwijs onderzocht door Algemene Rekenkamer
21 juni 2024Rechtbank geeft scholen gelijk in beroepsprocedure
18 juni 2024Kamer spreekt zich niet uit tegen hogere btw op schoolboeken
18 juni 2024Na de zomervakantie subsidie digitale school aan te vragen
17 juni 2024Achterstandsscores per school gepubliceerd
17 juni 2024Presentatie en antwoorden digitaal vragenuur 12 juni
12 juni 2024Subsidieregeling onderwijsregio’s 2025 gepubliceerd
10 juni 2024Aanpassing startdatum bekostiging nieuwkomers
6 juni 2024Onderwijssector: verhoog btw-tarief op leermiddelen niet
31 mei 2024Structurele bekostiging basisvaardigheden wéér uitgesteld
16 mei 2024'Coalitieakkoord biedt ruimte voor structurele financiering...'
16 mei 2024Nog geen structurele oplossingen voor VOG-belemmeringen
7 mei 2024Katern over stichting, instandhouding en opheffing scholen geactualiseerd
6 mei 2024Meld je aan voor de Themacommissie Financiën en verantwoorden
26 apr 2024Helderheid over BTW-gevolgen bij detachering personeel samenwerkingsverband
17 apr 2024Presentatie en antwoorden digitaal vragenuur 10 april
15 apr 2024Denk mee over overhead voor 'Schoolbesturen op de kaart'
6 mrt 2024Nieuwe bestanden vangnetbepaling beschikbaar
5 mrt 2024Uitvraag naar beschikbaarheid accountants
20 feb 2024Groei doelfinanciering leidt tot meer tijdelijke contracten
19 feb 2024Rechtbank hoort partijen in gezamenlijke beroepsprocedure
13 feb 2024Handreiking 'Allocatiebeleid primair onderwijs' beschikbaar
12 feb 2024Presentatie en antwoorden digitaal vragenuur 7 februari
7 feb 2024Start verslagjaar 2023 en voorlichting over XBRL door DUO
15 jan 2024Vernieuwde handreiking bestuursverslag beschikbaar
15 jan 2024Model voorziening uitkeringskosten 2023 gepubliceerd
10 jan 2024Regeling arbeidsmarkttoelage 2024 gepubliceerd
8 jan 2024Brochure bekostiging 2024 gepubliceerd
22 dec 2023Gegevens vangnetbepaling go-scholen beschikbaar via MIJN DUO
21 dec 2023Compensatie bij overgangsrecht vereenvoudiging bekostiging
21 dec 2023Informatietool arbeidsmarkttoelage 2024 gepubliceerd
15 dec 2023Groot tekort aan accountants in het onderwijs
23 nov 2023Minister akkoord met vereenvoudiging gegevenslevering PNIL
9 nov 2023Presentatie digitaal vragenuur 8 november
9 nov 2023Signalen over overgangsregeling vereenvoudiging bekostiging
7 nov 2023Uitstel CO2-registratieplicht zakelijk- en woon-werkverkeer
30 okt 2023Eerste regeling bekostiging 2024 gepubliceerd
23 okt 2023Onderzoek naar toenemende omvang tijdelijke subsidies
19 okt 2023Model bekostiging 2024 beschikbaar in toolbox
18 okt 2023OCW gaat in gesprek over jaarverslaggeving
17 okt 2023Presentatie kennisgroep financiën 12 oktober 2023
12 okt 2023Vernieuwd model voorziening groot onderhoud gepubliceerd
12 okt 2023Reserves toegenomen door lerarentekort en tijdelijke subsidies
10 okt 2023Begrotings- en sommatiemodel 2024 in toolbox
4 okt 2023Korting samenwerkingsverbanden bekend gemaakt
4 okt 2023Definitieve regeling bekostiging 2023 gepubliceerd
3 okt 2023Veelgestelde vragen groot onderhoud bijgewerkt (pdf)
26 sep 2023Samenwerkingsverbanden gekort op bovenmatig vermogen
19 sep 2023Nieuwe versie veelgestelde vragen groot onderhoud (pdf)
14 sep 2023Presentatie digitaal vragenuur 13 sep 2023 (pdf)
8 sep 2023Tekort aan accountants voor onderwijsinstellingen
7 sep 2023Presentatie eerste webinar verwerken groot onderhoud
7 sep 2023Veelgestelde vragen en antwoorden kosten groot onderhoud
29 aug 2023Regeling bijzondere bekostiging met 5 maanden verlengd
29 aug 2023Denk mee over handreiking allocatiebeleid
19 juli 2023OCW onderzoekt aanpassingen PNIL-uitvraag
13 juli 2023Lichte daling van de pensioenpremie 2024 verwacht
5 juli 2023Subsidieregeling begaafde leerlingen open voor inschrijving
4 juli 2023Handreiking verwerking van groot onderhoud verschenen
3 juli 2023Aanvullende bekostiging nieuwkomers terug naar 'oude' niveau
28 juni 2023Rekentool Arbeidsmarkttoelage gepubliceerd
26 juni 2023Regeling compensatie energielasten bekend gemaakt
19 juni 2023Presentatie digitaal vragenuur 14 juni 2023 (pdf)
15 juni 2023Indicatie bekostiging 2024 gepubliceerd
13 juni 2023Salaristabellen per 1 juli 2023 (pdf) gepubliceerd
12 juni 2023Kijkglas 5 (grensverkeer sbo 2022) gepubliceerd
6 juni 2023Half juni verschijnt brochure over groot onderhoud
4 mei 2023Kabinet bezuinigt ook op onderwijs in Voorjaarsnota 2023
3 mei 2023Ontwikkeling in bekostiging en kosten cao po
20 apr 2023Definitieve versie kijkglas 3 gepubliceerd
17 apr 2023Online voorlichtingsbijeenkomsten XBRL
12 apr 2023Presentatie digitaal vragenuur financiën (pdf) en
Technische uitleg bekostiging cao 2022-2023
30 mrt 2023Herberekening bekostiging na fusie per 1 augustus 2022
20 mrt 2023Presentatie kennisgroep financiën (pdf)
15 mrt 2023Nieuw: Minicursus financieel management
2 mrt 2023Termijn leerlingentelling gespecialiseerd onderwijs verlengd
1 mrt 2023Rapporteren over resultaten banenafspraak verplicht
21 feb 2023Btw bij detachering tussen onderwijsinstellingen
20 feb 2023Beleidsregel financiële sancties gewijzigd
16 feb 2023Meer duidelijkheid over kosten groot onderhoud
15 feb 2023Presentatie digitale vragenuur financiën (pdf)
15 feb 2023Nieuw: Model evaluatie financiële positie 2022 
14 feb 2023Minister gaat korten op bekostiging samenwerkingsverbanden
9 feb 2023Nieuwkomersbekostiging verkeerd berekend
25 jan 2023Aanleveren beleidsinformatie via XBRL 2022
19 jan 2023Geef vóór 28 februari de leerlinggegevens door aan DUO
18 jan 2023Extra gegevenslevering aan Belastingdienst per 1 januari 2023
2 dec 2022Nog geen zicht op structurele investering in huisvesting
1 dec 2022Ophoging pensioenpremie door gestegen lonen in 2022
1 dec 2022PO-Raad presenteert nieuwe sectorrapportage
23 nov 2022400 miljoen voor stijgende vaste lasten scholen en cultuur
26 okt 2022Subsidie basisvaardigheden via loting toegekend
20 okt 2022Regeling bekostiging WPO en WEC 2023
2 sep 2022Bekostigingsbedragen voor 2023 bekend
30 aug 2022Definitieve regelingen bekostiging 2021/2022 & 2022/2023
26 aug 2022Q&A met uitleg vereenvoudiging bekostiging 2023
07 juli 2022CBS publiceert achterstandsscores per school
15 feb 2022Energieprijzen knelpunt voor schoolbesturen
  
Typen op een toetsenbord