Nieuws

Subsidieregeling begaafde leerlingen open voor inschrijving

De nieuwe regeling Begaafde leerlingen po en vo 2023-2025 biedt samenwerkingsverbanden twee mogelijkheden:

De regeling is bedoeld als stimulans voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs om (hoog)begaafde leerlingen extra ondersteuning te geven. Dit kan zijn door het aanbieden van nieuwe activiteiten, het verbeteren van expertise of het uitbouwen van bestaande voorzieningen. 

Aanvragen voor beide subsidies kunnen worden ingediend tot en met 30 september 2023.  

Een meisje pakt een boek uit een boekenkast