Nieuws

Aanvullende bekostiging nieuwkomers per 1 juli terug naar 'oude' niveau

Vanaf 1 juli kunnen schoolorganisaties weer aanvullende bekostiging aanvragen voor asielzoekers/statushouders die korter dan 2 jaar in Nederland zijn en voor overige vreemdelingen die korter dan 1 jaar in Nederland zijn. De aanvullende bekostiging is nu niet meer verruimd met de extra middelen in het kader van Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

Scholen kunnen op vier momenten in het jaar aanvullende bekostiging voor asielzoekers/statushouders en overige vreemdelingen aanvragen, te weten op de peildata 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.

Op de peildata 1 januari 2023 en 1 april 2023 waren de voorwaarden nog ruimer in vergelijking met de structurele situatie. Dat is nu vervallen.

Er geldt een drempel van vier asielzoekers en overige vreemdelingen: als een school minimaal vier asielzoekers en/of overige vreemdelingen heeft op de peildatum, dan is de drempel gehaald en kan de school aanvullende bekostiging aanvragen. Oekraïense leerlingen vallen in de categorie asielzoekers/statushouders. 
 
De aanvraag moet uiterlijk 8 weken na 1 juli bij DUO binnen zijn. Deze termijn geldt alleen voor de peildatum 1 juli. Op alle andere peildata is de termijn 4 weken.
 
Op de website van Lowan wordt de regeling in meer detail toegelicht. Daar zijn ook de formulieren te vinden indien je ervoor kiest de aanvraag niet digitaal in te dienen. 

kind in klas

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten