Nieuws

Termijn leerlingentelling gespecialiseerd onderwijs verlengd

De termijn voor het bepalen van het aantal leerlingen op gespecialiseerde scholen voor de leerlingentelling van 1 februari 2023 wordt dit jaar verlengd tot en met 12 april 2023. Voor reguliere basisscholen blijft de zogenaamde prikdatum van 1 maart van kracht.

DUO kijkt voor de bekostiging van het volgende jaar naar het aantal ingeschreven leerlingen dat een school op 1 februari heeft geregistreerd in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD). Dit aantal wordt op 1 maart definitief vastgesteld. In een ministeriële regeling is de verlenging van de termijn voor speciale scholen voor basisonderwijs, scholen voor speciaal onderwijs en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs aangekondigd.

computer ict