Nieuws

Lichte daling van de pensioenpremie 2024 verwacht

ABP verwacht dat de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen per 1 januari 2024 daalt van 27,9% naar 27,0%. De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen is sectorafhankelijk en blijft naar verwachting gemiddeld op 0,73%-punt. De werkgever betaalt 70% en de werknemer 30% van deze premies.

ABP heeft de prognose voor de pensioenpremies in 2024  onlangs bekend gemaakt. In 2020 kwam het ABP-bestuur tot het besluit om de premie in 3 jaar stapsgewijs te verhogen. Hierbij is op verzoek van sociale partners vanuit de overheids- en onderwijssectoren gekeken naar manieren om de premie zo stabiel mogelijk te houden in deze jaren. Daarvoor was een verschuiving nodig van 0,9%-punt uit 2022 naar 2023. Deze 0,9%-punt vervalt per 2024 waardoor een daling van het premiepercentage voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen wordt verwacht in 2024.  

Definitieve premie in het najaar

Het definitieve percentage pensioenpremie voor 2024 wordt eind november door het ABP-bestuur vastgesteld.

Begroting 2024

In jaren dat de pensioenpremie stijgt, heeft dat negatieve invloed op de hoogte van de salarisverhoging. Nu de premie daalt zal het effect omgekeerd zijn. Schoolorganisaties kunnen in de begroting 2024 rekening houden met de voorspelde daling van de pensioenpremie. Deze kunnen ze alvast bestemmen voor een overeen te komen arbeidsvoorwaardelijke afspraak. Net zoals dat geldt voor de flinke premievrijval die in 2023 heeft plaatsgevonden (premiestijging OP/NP-premie, maar grotere daling kosten door wegvallen VPL-premie). Die vermindering van kosten (vrijval) zal denkbaar ook worden ingezet in de nog af te sluiten cao voor 2023-2024

Kinderen krijgen uitleg van leraar in klaslokaal met laptop

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten